Thanh Hóa: Lễ công bố 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(Dân trí) - Chiều 28/4, tại Triệu Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố 3 huyện Triệu Sơn, Nông Cống và Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Theo ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các huyện đều gặp không ít khó khăn. Với số xã thực hiện xây dựng NTM nhiều, thu nhập bình quân đầu người thấp (Triệu Sơn 13,2 triệu đồng, Nông Cống 11,75 triệu đồng, Thiệu Hóa 13,4 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo đều trên 21%... Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng NTM, 3 huyện đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thanh Hóa: Lễ công bố 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới - 1

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện Triệu Sơn, Nông Cống và Thiệu Hóa (Ảnh: CTV).

Cùng với những chính sách của Trung ương, của tỉnh, các huyện đã dành hơn 841 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM. Các xã, thôn cũng chủ động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê tham gia đóng góp với tổng nguồn vốn huy động của 3 huyện đạt 28.122 tỷ đồng, trong đó huyện Triệu Sơn huy động tổng nguồn lực hơn 9.700 tỷ đồng, huyện Nông Cống hơn 9.200 tỷ đồng và huyện Thiệu Hóa 9.129 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 3 huyện cũng chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm của các huyện giai đoạn 2010-2021 đều đạt trên 14%. Đến nay, đã có tổng số 25 sản phẩm được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó Triệu Sơn 12 sản phẩm, Nông Cống 8 sản phẩm, Thiệu Hóa 5 sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 3 huyện đến năm 2021 đều đạt trên 48 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện giảm nhanh, đến năm 2021, huyện Triệu Sơn còn 0,92%, Nông Cống 0,87% và Thiệu Hóa 0,86%...

Tại huyện Triệu Sơn đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế điển hình; thu hút được nhiều công ty giày da, may mặc vào đầu tư, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn người dân trên địa bàn huyện cũng như các địa phương lân cận…

Huyện Triệu Sơn cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển. Đến nay, trên địa bàn huyện có 493 doanh nghiệp, tăng 277 doanh nghiệp so với năm 2010 (trong đó có 6 doanh nghiệp FDI), tạo việc làm thường xuyên cho trên 15.000 lao động và tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp may mặc, da giày, xây dựng, vận tải hành khách…

Thanh Hóa: Lễ công bố 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới - 2

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa lưu ý các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu... (Ảnh: CTV).

Huyện Nông Cống phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt 22.953 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 76 triệu đồng trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 100%...

Còn huyện Thiệu Hóa, sau hơn 10 năm xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước  đạt 50 triệu đồng/năm, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7 %, thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân 3 huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM. Đây là thành tích đáng tự hào khi cả 3 huyện được Đảng và Nhà nước trao tặng bằng công nhận và Huân chương lao động hạng Ba.

Thanh Hóa: Lễ công bố 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới - 3

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 huyện Triệu Sơn, Nông Cống và Thiệu Hóa (Ảnh: CTV).

Ông Đỗ Trọng Hưng lưu ý các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hoàng hóa, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, tăng thu nhập cho người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá những tiềm năng du lịch của các địa phương…

Cũng tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng bằng công nhận NTM cho 3 huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa. Đồng thời, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa.