Thứ bảy, 15/12/2012 - 19:33

Quảng Bình:

Thả một cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

Dân trí

Một con vọoc Chà vá chân nâu vừa được người dân bàn giao cho UBND xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch để thả về môi trường tự nhiên.

Sáng ngày 15/12, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và cứu hộ đã tiếp nhận cá thể voọc Chà vá chân nâu từ Hạt kiểm lâm Quảng Trạch.
Thả một cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên
Cá thể voọc Chà vá chân nâu được Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch bàn giao cho Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ (VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) để thả về môi trường tự nhiên

Cá thể vọoc trên có trọng lượng khoảng 4,5kg, được người dân giao nộp cho UBND xã Quảng Hợp, sau đó đơn vị này đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Quảng Trạch bàn giao cho Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ trong tình trạng đã bỏ ăn nhiều ngày.

Vọoc chà vá chân nâu có tên khoa học là Pygathrix nemaeus, đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB cần được bảo vệ.

Cá thể động vật quý hiếm này sẽ được Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ chăm sóc đến khi khỏe lại mới thả về môi trường tự nhiên.

Đ. T