Tân Bộ trưởng nhận phiếu cao nhất nói về tuyên ngôn hành động

(Dân trí) - Bộ trưởng - Chủ nhiệm UB dân tộc Đỗ Văn Chiến là thành viên Chính phủ nhận được số phiếu tán thành cao nhất của Quốc hội trong phiên bỏ phiếu phê chuẩn 18 Bộ trưởng, trưởng ngành sáng nay. Ngay sau khi nhận kết quả, Bộ trưởng có những chia sẻ đầu tiên bên hành lang Quốc hội…

Tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến là người nhận số phiếu tán thành phê chuẩn cao nhất.
Tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến là người nhận số phiếu tán thành phê chuẩn cao nhất.

Xin chúc mừng ông đã được Thủ tướng tín nhiệm đề nghị và được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm UB Dân tộc với số phiếu cao nhất trong số các thành viên Chính phủ hôm nay…

Hôm nay, tôi rất vui mừng và xúc động khi được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB dân tộc.

Tôi thật sự phấn khởi khi được Quốc hội tín nhiệm với số phiếu cao nhất. Tôi cũng ý thức rằng số phiếu là sự tín nhiệm của Quốc hội đối với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước với công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Ông có thể chia sẻ kế hoạch, chương trình hành động sắp tới của mình trên cương vị Bộ trưởng?

Đảng, Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc, sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc là chiến lược rất quan trọng và tôi cũng nhận thức được trách nhiệm rất nặng nề của mình, trong thời gian tới. Tôi sẽ cùng với các thành viên khác của Chính phủ tập trung triển khai các nội dung mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã đề ra.

Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đầu tư thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo; đầu tư cho giáo dục, y tế, nguồn nhân lực để làm sao đó có những biến chuyển, thay đổi rõ nét về kinh tế, xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc, miền núi, nhất là khu vực ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, duyên hải miền Trung.

Thưa Bộ trưởng, vấn đề ngân sách Nhà nước hiện đang căng thẳng, khó khăn và kinh phí để hỗ trợ, đầu tư, phát triển các vùng dân tộc, miền núi cũng đang trở nên hạn hẹp. Trong tình hình đó, Bộ trưởng sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề gì?

Trong thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, ưu tiên đầu tư nguồn lực cho phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, sự ưu ái, đầu tư trong thời gian qua là rất đáng kể. Như mọi người đã biết, Chính phủ đã tập trung vào chương trình 135, 30A và hiện nay là chương trình giảm nghèo bền vững quốc gia.

Tôi cũng nhận thức là nguồn ngân sách có hạn nên chúng ta phải tập trung khai thác thêm nguồn vốn xã hội hóa, rồi các tổ chức phi chính phủ của quốc tế quan tâm vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Chúng ta phải thực hiện lồng ghép các nguồn vốn sao cho có hiệu quả.

Thưa Bộ trưởng, nhân dân và Quốc hội rất mong muốn thế hệ Bộ trưởng mới này sẽ là những Bộ trưởng hành động. Ông sẽ hướng đột phá vào khu vực nào để tạo chuyển biến?

Thực ra, công tác dân tộc và đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho vùng miền núi, dân tộc là lĩnh vực có nhiều khó khăn bởi địa hình miền núi chia cắt, hạ tầng kinh tế xã hội còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, trình độ dân trí ở khu vực này so với khu vực khác có mức độ hơn.

Do vậy, tôi sẽ tập trung cùng với các đồng chí lãnh đạo ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tộc sẽ triển khai có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đến năm 2020.

Chúng tôi cũng tập trung làm sao để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các dân tộc thiểu số phấn đấu thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Xin trân trọng cảm ơn và một lần nữa xin chúc mừng Bộ trưởng!

M.Quân – P.Thảo

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM