1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Sắp vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp tổ chức công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

Sắp vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia - 1

Dự kiến việc kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia sẽ hoàn thành trong tháng 7/2021 (Ảnh: Thế Hưng).

Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia vừa diễn ra, ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, đã thực hiện thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai do địa phương quản lý lên hệ thống. Các địa phương đã thử nghiệm gồm: Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, TPHCM, Vĩnh Long, Bình Thuận, Quảng Nam, Tây Ninh. Các tỉnh còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2021.

Mô hình và giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai được xây dựng theo giải pháp chung về kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên môi trường, dựa trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chia sẻ dữ liệu của các địa phương và tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Theo đó, các cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai cấp Trung ương và địa phương sẽ cung cấp các dịch vụ dữ liệu và đăng ký kết nối vào nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cung cấp, chia sẻ khai thác thông tin cho các Bộ, ngành địa phương, cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định.

Đặc biệt, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua các dịch vụ dữ liệu (WebServices/API) trên hạ tầng công nghệ thông tin, mạng Internet/WAN.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân khẳng định việc triển khai hệ thống này ngoài phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn là cơ sở để cung cấp thông tin đất đai nói riêng và về tài nguyên và môi trường nói chung cho Trung tâm Điều hành, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương phát triển Chính quyền điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao vị thế và đóng góp của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Theo ông Ngân, việc thử nghiệm thành công kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai triển khai tại địa phương cũng là nền tảng cho việc thực hiện Quyết định 2178/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" cũng như là cơ sở để phát triển cho các hệ thống cơ sở dữ liệu khác trong ngành.

Vì vậy, ông Ngân đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai tại tất cả các địa phương.