Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường

(Dân trí) - Sau 42 năm ngày giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), TPHCM đã “thay da đổi thịt”. Nhiều cao ốc hiện đại mọc lên, đại lộ trải rộng toàn thành, nhiều cây cầu lớn băng sông được xây mới... Nhưng, đâu đó, những khuôn hình về góc phố xưa vẫn chẳng hề thay đổi...

Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 1
Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 2

Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 3
Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 4

Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 5
Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 6

Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 7
Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 8

Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 9
Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 10

Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 11
Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 12

Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 13
Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 14

Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 15
Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 16

Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 17
Sài Gòn – TPHCM: 42 năm nguyên vẹn những góc phố, tuyến đường - 18

Vũ Phong

Đang được quan tâm