Robot thông minh thu hoạch chính xác loại nông sản "khó nhằn" nhất

Dân trí

Măng tây được xem là loại nông sản khó thu hoạch nhất. Một công ty của Nhật Bản đã ra mắt loại robot AI thu hoạch măng tây và thử nghiệm ở 10 trang trại.

Công cụ thông minh nhận diện chính xác măng tây cần hái thay con người

Hương Thảo

Theo Inaho

Đáng quan tâm