"Quyết loại bỏ người không đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội"

Thái Anh

(Dân trí) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu MTTQ Việt Nam thực hiện tốt vai trò tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.

Phát biểu tại hội nghị lần thứ 3 UB Trung ương MTTQ Việt Nam hôm nay, 22/12, khái quát tình hình, kết quả đạt được của đất nước trong năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trong những thành công của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận các cấp.

Quyết loại bỏ người không đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội - 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 3 UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong năm qua, hoạt động nổi bật của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên là chủ động, tích cực tổ chức, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, lan tỏa tình yêu thương, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng do đại dịch xuất hiện ở khắp mọi miền đất nước. Công tác vận động, tiếp nhận và phối hợp phân bổ các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch được triển khai kịp thời, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tích cực. Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020 tiếp tục tạo dấu ấn tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân.

Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu quả thiết thực, nhất là giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, về công tác cán bộ.

"Có thể thấy rằng, năm 2020, Mặt trận các cấp đã có bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động, sáng tạo hơn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành tích của công tác Mặt trận các cấp năm qua đã góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - Thường trực Ban Bí thư khái quát.

Chỉ giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn 

Quyết loại bỏ người không đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội - 2

Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình trọng tâm của Mặt trận năm 2021 nêu trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị UB Trung ương MTTQ Việt Nam và Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có việc triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, trên cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Ông quán triệt, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Thường trực Ban Bí thư mong muốn MTTQ Việt Nam các cấp cần nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh tới việc MTTQ tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng việc tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước...

"MTTQ Việt Nam các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải gương mẫu trong hành động, năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Cùng với đó các hoạt động Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương" - ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh  yêu cầu.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ các cấp, tạo điều kiện cho Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra 8 vấn đề, trong đó mục số 8 "các lĩnh vực khác" đề cập vấn đề Biển Đông.

Ban Thường trực UB Trung ương MTTQ cho hay, nhân dân đồng tình đánh giá cao các giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, nhân dân băn khoăn, lo lắng trong thời gian gần đây Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Từ đó, Ban thường trực đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM