Quốc hội chính thức phê chuẩn công ước chống tra tấn, hạ nhục con người

(Dân trí) - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ không áp dụng trực tiếp các quy định của công ước.

Quốc hội chính thức phê chuẩn công ước chống tra tấn, hạ nhục con người
Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận về việc phê chuẩn công ước.
 
Việt Nam đã ký tham gia gia công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người tại New York ngày 7/11/2013.

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết, Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội khi thảo luận về vấn đề này.

Ông Hằng cho biết, có ý kiến thảo luận đề nghị không quy định vấn đề không áp dụng trực tiếp Công ước như trong dự thảo Nghị quyết. Ý kiến khác đề nghị cần rà soát kỹ để áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần Công ước.

Giải trình nội dung này, UB thường vụ Quốc hội dẫn Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Điều 12 Hiến pháp). Công ước chống tra tấn là điều ước quốc tế liên quan đến quyền con người.

Do đó, để thực hiện Công ước thì Việt Nam cần nội luật hóa quy định của Công ước vào hệ thống pháp luật, nhất là đối với các quy định của Công ước mà pháp luật Việt Nam chưa quy định. Do vậy, UB thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và thể hiện nội dung này tại Điều 3 của dự thảo Nghị quyết.

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ, Việt Nam bảo lưu quy định Điều 20, khoản 1 Điều 30 công ước và không coi quy định tại khoản 2 Điều 8 công ước là cơ sở pháp lý trực tiếp để dẫn độ. Việc dẫn độ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, trên cơ sở các hiệp định về dẫn độ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia hoặc nguyên tắc có đi có lại.

Về việc tổ chức thực hiện công ước, Quốc hội nhất trí bổ sung quy định TAND tối cao, VKSND tối cao các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Cũng trong buổi sáng nay, 28/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn công ước Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật mà Việt Nam đã ký tham gia ngày 22/10/2007 tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York. Việt Nam cam kết thực hiện công ước này trên tất cả các lĩnh vực.

Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện công ước. UB Thường vụ QH, Hội đồng dân tộc, các UB của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội được giao giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

P.Thảo