Thứ tư, 02/11/2016 - 20:15

“Quên” nộp lại hàng tỷ đồng hỗ trợ tiền điện, tiền phòng chống bão lụt còn dư

Dân trí

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An phát hiện huyện Hưng Nguyên có nhiều sai phạm về tài chính, trong đó có gần 1,4 tỷ đồng dư kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hàng trăm triệu đồng số dư quỹ phòng chống lụt bão, kinh phí mục tiêu không còn đối tượng chi trả.

Người dân xã Hưng Lam (huyện Hưng Nguyên) trong đợt lũ đầu tháng 10/2016.
Người dân xã Hưng Lam (huyện Hưng Nguyên) trong đợt lũ đầu tháng 10/2016.

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có Kết luận số 47/KL/-TTR kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên trong công tác quản lý, sử dụng Ngân sách, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí (niên độ thanh tra năm 2014-2015). Kết quả thanh tra cho thấy có nhiều sai phạm trong công tác quản lý và điều hành chi trả ngân sách; quản lý, sử dụng các nội dung chi có mục tiêu.

Cụ thể, đến cuối năm 2015, kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội còn dư gần 2,2 tỷ đồng. Trong đó, có gần 800 triệu đồng đã được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chuyển sang năm 2016. Còn gần 1,4 tỷ đồng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho chuyển nguồn. Có hơn 1,2 tỷ đồng được cấp cho UBND huyện Hưng Nguyên để hỗ trợ hoàn trả kinh phí cho đơn vị có trạm bơm Hưng Xuân cũ bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam quản lý sử dụng nhưng vẫn đang để ở ngân sách huyện, chưa chi trả cho đối tượng được thụ hưởng.

Tại 11 xã và 1 đơn vị cấp phòng được xác minh, đối chiếu cho thấy quỹ phòng chống lụt bão còn dư hơn 170 triệu nhưng không nộp lại cho cơ quan quản lý Quỹ phòng chống thiên tai; dư hơn 16 triệu đồng kinh phí hỗ trợ bão lụt, tiền điện hộ nghèo nhưng không còn đối tượng chi trả (UBND thị trấn Hưng Nguyên); dư nguồn kinh phí mục tiêu không còn đối tượng chi trả (15,5 triệu đồng, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên).

Các xã Hưng Nhân, Hưng Thông, Hưng Trung chi gần 250 triệu đồng hỗ trợ cho xóm phó không đúng quy định của HĐND tỉnh; thu gần 900 triệu đồng các khoản nhưng không nộp vào Kho bạc Nhà nước (xã Hưng Thắng); sử dụng hơn 70 triệu từ nguồn ngân sách để chi trả các nội dung không đúng mục đích (xã Hưng Trung)…

Qua thanh tra cũng phát hiện có 64/65 gói thầu xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có sai phạm với tổng giá trị sai phạm gần 800 triệu đồng; có 9 đơn vị kê khai thiếu thuế GTGT của 14 công trình với số tiền hơn 620 triệu đồng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, trách nhiệm chính để xảy ra các sai phạm trên thuộc về Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện, các PCT huyện được phân công tham mưu theo lĩnh vực ngành, các phòng ban có liên quan thuộc UBND huyện; các chủ tài khoản và kế toán các đơn vị có sai phạm; Chủ tịch UBND xã và Trưởng các Ban quản lý dự án có công trình sai phạm…

Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị thu hồi hơn 1,7 tỷ đồng số tiền sai phạm qua thanh tra về tài khoản tạm giữ chờ xử lý; thu hồi gần 1,4 tỷ đồng số dư kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2014 chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền chuyển nguồn về Ngân sách tỉnh. Đối với hơn gần 2,5 tỷ đồng sai phạm tại các đơn vị dự toán và nguồn kinh phí còn treo ở Ngân sách huyện và Ngân sách xã Hưng Thắng, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị liên quan rà soát, có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, cần phải kiểm điểm trách nhiệm, làm rõ nguyên nhân và có hình thức xử lý hành chính phù hợp đối với người đứng đầu các tập thể, các cá nhân thuộc thẩm quyền tùy theo mức độ vi phạm; không giải ngân vốn cho các đơn vị thi công chưa nộp đủ số tiền sai phạm; dừng tiếp nhận hồ sơ, kí hợp đồng giao nhận thầu xây lắp đối với các đơn vị thi công, khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát nếu không thực hiện nghiêm Quyết định xử lý thu hồi của Thanh tra tỉnh trước ngày 30/11/2016.

P.V