Thứ bảy, 24/09/2016 - 03:59

Quảng Trị còn hơn 390.000ha đất bị ô nhiễm bom, mìn

Dân trí

Theo số liệu điều tra, khảo sát của Bộ Quốc phòng, tỉnh Quảng Trị còn hơn 390.000 ha đất bị ô nhiễm bởi bom, mìn, chiếm trên 82% tổng diện tích đất của cả nước. Sau chiến tranh đến nay, tai nạn bom, mìn đã khiến hơn 5.100 người chết và 3.400 người bị thương do bom, mìn.

Chiều 23/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả do chiến tranh để lại.


Quả bom MK81, chiều dài 1,2m, đường kính 23cm và trọng lượng 120kg, được phát hiện tại huyện Hướng Hóa

Quả bom MK81, chiều dài 1,2m, đường kính 23cm và trọng lượng 120kg, được phát hiện tại huyện Hướng Hóa

Thống kê cho thấy, từ 1975 đến nay, Quảng Trị có hơn 5.100 người chết và 3.400 bị thương do bom mìn. Trong đó, 31% nạn nhân là trẻ em từ 16 tuổi trở xuống.

Là địa phương có trên 80% dân số sinh sống phụ thuộc vào các hoạt động nông, lâm nghiệp, số diện tích đất còn chưa khai thác được do ô nhiễm bom mìn đã tác động lâu dài đến công cuộc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị. Ô nhiễm bom, mìn còn ảnh hưởng nặng nề đến tính mạng, đời sống và sự phát triển bền vững.

Trong hơn 20 năm qua, Quảng Trị đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác của bạn bè quốc tế trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Từ năm 1995, Chính phủ cho phép Quảng Trị tiếp nhận nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia rà phá bom mìn, làm sạch đất đai. Các tổ chức như: MAG (Anh), SODI (Đức), Cây Hòa bình (Mỹ), Dự án RENEW... đã đóng góp nhiều kết quả nổi bật trong việc làm sạch bom, mìn tại mảnh đất này.

Các đoàn kiểm tra thực tế việc rà phá bom, mìn tại Quảng Trị
Các đoàn kiểm tra thực tế việc rà phá bom, mìn tại Quảng Trị

Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các dự án trên địa bàn trong thời gian qua đạt trên 67 triệu USD. Các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn được triển khai khá đa dạng với nhiều hình thức khác nhau đã góp phần giúp đỡ các nạn nhân, gia đình nạn nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng giảm bớt những tổn thương về vật chất, tinh thần, nâng cao điều kiện sống và hòa nhập vào cộng đồng.

Đến nay, các dự án đã tiến hành rà phá an toàn 116 triệu m2 đất bị ô nhiễm nặng, xử lý an toàn 592.949 quả bom mìn, vật nổ các loại. Tuy vậy, tỉnh Quảng Trị vẫn còn hơn 390.000 ha đất bị ô nhiễm bởi bom, mìn, chiếm trên 82% tổng diện tích đất của cả nước.

Các dự án tập trung làm sạch đất đai còn ô nhiễm bom, mìn
Các dự án tập trung làm sạch đất đai còn ô nhiễm bom, mìn

Ngoài ra, các chương trình, dự án đã góp phần nâng cao nhận thức về nguy cơ bom mìn đối với nhân dân địa phương, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi đến trường. Toàn tỉnh có hơn 360.000 học sinh và người dân đã được tiếp cận với chương trình “Giáo dục phòng tránh bom mìn” từ các chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ tài trợ.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong việc khắc phục hậu quả bom, mìn. Tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; nâng cao vai trò và trách nhiệm của các Sở, ban ngành, địa phương, nhân dân và cộng đồng trong công cuộc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn. Kêu gọi đầu tư và hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xây dựng “Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị" (QTMAC); tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án rà phá bom mìn, giáo dục phòng tránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

Đăng Đức

Đáng quan tâm