Quảng Ngãi: Kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo sai phạm về đất đai

(Dân trí) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) đều bị kỷ luật do có sai phạm về đất đai. Các vị trí lãnh đạo Phòng TN-MT của huyện này cũng nhận án kỷ luật.

Ngày 29/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi thông cáo về việc thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), và một số cán bộ lãnh đạo phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Lê Hoàng Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tịnh Hà phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Tịnh Hà. Ông Thu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Với cương vị Bí thư, ông Thu thiếu chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước để UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng.

Quảng Ngãi: Kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo sai phạm về đất đai - 1
Hàng loạt cán bộ lãnh đạo phòng TN-MT và lãnh đạo xã của huyện Sơn Tịnh bị kỷ luật vì có sai phạm trong quản lý đất đai gây hậu quả nghiêm trọng

Ông Trần Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà phải chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND xã về những vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với ông Nguyễn Thanh Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà đã có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, cùng chịu trách nhiệm của UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định, ông Lê Văn Thanh, đảng viên, công chức địa chính - xây dựng xã Tịnh Hà đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã chấp hành pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với những sai phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hoàng Thu bằng hình thức khiển trách; ông Trần Hồng Long và Nguyễn Thanh Đình bị cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tịnh Hà, nhiệm kỳ 2015-2020; thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Văn Thanh.

Cũng tại kỳ họp thứ 38, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh bằng hình thức khiển trách. Đối với ông Nguyễn Trung Thành và Trần Hoài Nam (đều là phó trưởng phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh) bị kỷ luật cảnh cáo.

Lãnh đạo phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh bị kỷ luật vì thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan vi phạm pháp luật về đất đai trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời tham mưu không đúng cho UBND huyện trong thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Những cán bộ này đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ trình UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

 Quốc Triều