1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện

Công Bính

(Dân trí) - Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được cấp phép xây dựng thủy điện thực hiện đúng cam kết, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện vừa và nhỏ.

Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện - 1

Nhà điều hành của dự án thủy điện Đắc Di 4, huyện Nam Trà My bị bỏ hoang. Đây là một trong những dự án vừa bị yêu cầu loại khỏi quy hoạch của tỉnh Quảng Nam.

Ngày 23/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, Chủ tịch tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký công văn gửi các sở, ngành liên quan về việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho các chủ đầu tư dự án thủy điện đủ điều kiện theo quy định được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, đảm bảo bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đối với dự án thủy điện A Vương 5 và Sông Bung 3A, tỉnh Quảng Nam giao Sở KH-ĐT, Sở Công Thương có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện. Trong trường hợp các dự án này không đảm bảo điều kiện, yêu cầu đầu tư thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện, gồm A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện, cơ sở pháp lý để thực hiện theo quy định hiện hành và tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, khóa X để xét theo thẩm quyền.

Theo quy hoạch, tỉnh Quảng Nam có 46 dự án thủy điện với tổng công suất hơn 1.800 MW. Trong đó, 22 dự án đã vận hành có công suất 1.273 MW; 8 dự án đang triển khai xây dựng; 12 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 4 dự án khảo sát xin chủ trương đầu tư.

Tổng 46 dự án chiếm hơn 12.300 ha đất, gần 2.300 ha đất trồng cây lâu năm, 659 ha đất rừng phòng hộ...