Quảng Bình chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập từ 2020

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý tình hình hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể, tỉnh này sẽ chấm dứt diện hợp đồng lao động từ năm 2020.

Ngày 18/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có văn bản báo cáo và đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy về một số giải pháp xử lý tình hình hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo kết quả rà soát của UBND tỉnh Quảng Bình, diện hợp đồng lao động ở các vị trí xác định là viên chức tại tỉnh này vẫn còn khá nhiều, đặc biệt là trong các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục. Cụ thể còn hơn 1.300 lao động đang hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, trong đó ngành giáo dục đang hợp đồng lao động 1.028 người và ngành y tế là 222 người.

Quảng Bình chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập từ 2020 - 1

Ngành Giáo dục Quảng Bình đang hợp đồng lao động 1.028 người.

UBND tỉnh Quảng Bình đề xuất sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm, cơ cấu tổng thể chung trên cơ sở biên chế được giao và lộ trình tinh giản biên chế đã được phê duyệt, cũng như thực trạng đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị; thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2020.

Riêng với ngành giáo dục, sẽ tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch xét tuyển đặc cách đối với số giáo viên có năng lực, trình độ, điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu cũng như có thời gian ký hợp đồng lao động (đóng BHXH bắt buộc) và làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 31/12/2015.

Ngoài các chỉ tiêu được xét tuyển đặc cách, các chỉ tiêu còn lại phải khẩn trương tổ chức thi tuyển, xét tuyển công khai và hoàn thành trước ngày 31/12.

Đặng Tài

Đang được quan tâm