Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng là "Tuyệt mật"

Phương Thảo

(Dân trí) - Theo danh mục bí mật Nhà nước của Đảng, báo cáo, tờ trình, kết luận... của Trung ương Đảng về phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt thuộc độ "Tuyệt mật".

Danh mục bí mật Nhà nước của Đảng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg đầu tháng 11 vừa qua. Quyết định 1722 có 3 điều khoản cơ bản, quy định danh mục bí mật nhà nước của Đảng theo các mức độ: "Tuyệt mật", "Tối mật", "Mật".

Theo đó, Điều 1 của Quyết định quy định 6 loại thông tin bí mật độ "Tuyệt mật".

Trước hết, đó là thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, gồm: Kết luận, tờ trình, báo cáo, thông báo, biên bản, công văn của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai.

Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng là Tuyệt mật - 1

Thông tin về phương án nhân sự các Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư thuộc danh mục bí mật ở mức "Tuyệt mật" của Đảng.

Tiếp theo là các thông tin về công tác xây dựng Đảng. Nội dung điều khoản này liệt kê hai loại thông tin. Loại thứ nhất là các quyết định, kết luận, tờ trình, kế hoạch, báo cáo, thông báo, công văn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề chính trị của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai.

Loại thông tin thứ 2 là các báo cáo, tờ trình, thông báo, quyết định, kết luận, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai.

Ngoài ra, Điều 1 của Quyết định 1722 cũng liệt kê danh mục thông tin về công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân, thông tin về kinh tế - xã hội, thông tin về công tác dân vận, thông tin về quốc phòng - an ninh cũng thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tuyệt mật".

Căn cứ quy định này, các quyết định, kết luận, báo cáo, kế hoạch, đề án, phương án, tờ trình, công văn của Trung ương Đảng về chiến lược đối ngoại liên quan đến an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; quan hệ đối ngoại của Đảng ta với các đảng, các nước lớn, các nước láng giềng về vấn đề biên giới lãnh thổ, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa của nước ta; Đề án chính trị, báo cáo kết quả hội đàm của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đi thăm, làm việc với các đảng, các nước và đón các đoàn cấp cao các đảng, các nước vào thăm, làm việc tại Việt Nam có nội dung về quan hệ chính trị đặc biệt với nước ta; Báo cáo, đề án, tờ trình của Ban Đối ngoại Trung ương kiến nghị Trung ương Đảng các chủ trương, chính sách của Đảng về vấn đề đối ngoại và quan hệ của Đảng ta với các đảng, các nước lớn, các nước láng giềng có nội dung liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và biên giới nước ta; Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, thông báo, kết luận, biên bản, công văn của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về xử lý các tình huống chiến tranh, phòng thủ đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, thông báo, kết luận của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về hoạt động, phương hướng hoạt động của lực lượng tình báo, kỹ thuật nghiệp vụ trong bảo vệ an ninh quốc gia; xác định các đối tượng, phương án, đối sách đấu tranh, quy trình xử lý tình huống nghiệp vụ đối với các đối tượng, thế lực thù địch… phải tuân thủ quy định quản lý thông tin "Tuyệt mật".

Bên cạnh đó, các loại văn bản để trình xin ý kiến Trung ương Đảng về về kinh phí đặc biệt dành cho quốc phòng, an ninh; chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa công khai; các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề dân tộc, lĩnh vực công tác dân tộc liên quan đến lợi ích quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; chủ trương chỉ đạo, biện pháp xử lý đối với các vấn đề phức tạp về tôn giáo cấp nhà nước chưa công khai cũng thuộc diện "Tuyệt mật".

Phương án nhân sự Trung ương khóa mới thuộc độ "Tối mật"

Các thông tin bí mật nhà nước độ "Tối mật", tương ứng, cũng được xác định trong từng lĩnh vực như thông tin về lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thông tin về công tác đối ngoại, công tác nội chính, về quốc phòng an ninh…

Theo danh mục được liệt kê ở điều khoản quy định này (Điều 2), phương án nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp tỉnh quản lý chuẩn bị cho nhiệm kỳ khóa mới chưa công khai thuộc diện thông tin "Tối mật".

Tại Điều 3 của Quyết định 1722, quy định danh mục Bí mật nhà nước độ "Mật", phần về công tác nhân sự, xây dựng Đảng liệt kê những thông tin như: phương án nhân sự, thẩm định, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, phân công, giới thiệu ứng cử, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện quản lý chưa công khai; văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương về quá trình phong thăng quân hàm đối với cán bộ diện trung ương quản lý trong quân đội, công an chưa công khai; các văn bản của Trung ương Đảng, cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện về chủ trương thành lập, giải thể, sáp nhập, nhập chia, điều chỉnh, phân định địa giới hành chính khu vực biên giới, biển đảo và khu vực có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh chưa công khai…