Phó Thủ tướng ký quyết định công nhận thêm một huyện nông thôn mới tại Bắc Giang

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1892/QĐ-TTg công nhận huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Lạng Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng  ký quyết định công nhận thêm một huyện nông thôn mới tại Bắc Giang - 1

Quyết định của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (2011- 2019), huyện Lạng Giang đã chính thức trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới. Trước đó, tháng 11/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã ký quyết định công nhận huyện Việt Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện Chương trình này, toàn huyện Lạng Giang đã huy động hơn 1.900 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa... Thông qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Toàn huyện cứng hóa gần 1.160 km đường giao thông; 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, có liên kết sản xuất theo chuỗi, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Hiện giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích đất canh tác ước đạt 120,5 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41 triệu đồng/người/năm.

Phó Thủ tướng  ký quyết định công nhận thêm một huyện nông thôn mới tại Bắc Giang - 2

Lạng Giang trở thành huyện nông thôn mới thứ 2 của tỉnh Bắc Giang, luôn dẫn đầu trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Huyện Lạng Giang nằm trên vùng đất cổ. Quá trình phát triển, tên gọi hành chính của huyện đã nhiều lần thay đổi. Ngày 25-3-1948, Chính phủ ra Sắc lệnh số 148/SL quy định bãi bỏ các danh từ như phủ, quận, cấp trên xã và cấp dưới tỉnh thống nhất gọi là cấp huyện. Huyện Lạng Giang có tên gọi từ đó. 

Từ kháng chiến chống Pháp đến thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ Bắc Giang, Đảng bộ huyện Lạng Giang lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thu được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH, an ninh-quốc phòng, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị.

Một số thành tích nổi bật của huyện Lạng Giang qua các thời kỳ:

• Năm 1973: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

• Năm 1997: Huân chương Lao động hạng Nhì

• Năm 2005: Huân chương Lao động hạng Nhất

• Năm 2008: Huân chương Độc lập hạng Ba

• Năm 2010: Anh hùng Lao động

• Năm 2013: Huân chương Độc lập hạng Nhì

• Năm 2015: Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

 Anh Thế