Thứ tư, 08/06/2016 - 12:09

Đắk Nông:

Phê bình, nhắc nhở 5 giám đốc sở chậm xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký văn bản phê bình, nhắc nhở 5 giám đốc sở vì chậm giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến công tác điều hành, ách tắc tiến độ, công việc của doanh nghiệp.

Cụ thể, Chủ tịch tỉnh phê bình Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thông; nhắc nhở Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo rất quyết liệt và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị chức năng nhằm giải quyết kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp một cách cụ thể, có thời gian, hạn định để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp…

Tuy nhiên, ngày 26/5/2016, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp làm việc với một số doanh nghiệp tại huyện Đắk Mil và các đơn vị đều phản ánh các cơ quan chức năng của tỉnh quá chậm trễ trong khâu xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Sau đó, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, xem xét và nhận thấy, hầu hết kiến nghị của doanh nghiệp đều đã được chỉ đạo nhưng chưa được xử lý dứt điểm hoặc đến hạn định nhưng không báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ và đề xuất hướng xử lý.

Những việc làm này đã làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành, gây ách tắc đến tiến độ của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã phê bình, nhắc nhở 5 giám đốc sở và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ đã giao, báo cáo cáo lãnh đạp UBND tỉnh trước ngày 15/6/2016. Đồng thời, giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp làm cơ sở đánh giá, phân loại công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cuối năm 2016.

Thúy Diễm

Đáng quan tâm
Mới nhất