Phê bình nghiêm khắc Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung

(Dân trí) - Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) mới đây đã phát hiện Cảng vụ hàng không miền Trung sử dụng 2 tỷ đồng tiền thu nhập tăng thêm của cán bộ nhân viên để gửi ngân hàng hưởng lãi suất sai quy định. Suốt nhiều năm từ 2010-2015, khoản tiền lãi thu được trên 120 triệu đồng được để trong két sắt đơn vị mà không phản ánh trên sổ sách kế toán.


Cảng vụ hàng không miền Trung

Cảng vụ hàng không miền Trung

Theo kết luận thanh tra một số nội dung tố cáo của viên chức Cảng vụ hàng không miền Trung mới được Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam công bố, khoản tiền chi trả thu nhập tăng thêm năm 2009 trên 1 tỷ đồng đã được chuyển từ Kho bạc Nhà nước về tài khoản thanh toán cá nhân của Cảng vụ hàng không miền Trung nhưng không thanh toán cho cán bộ nhân viên mà chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn.

Đến năm 2010, Cảng vụ hàng không miền Trung tiếp tục đề nghị Kho bạc tạm ứng tiền thu nhập tăng thêm năm 2009 với số tiền 1 tỷ đồng để chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn.

Toàn bộ số tiền 2 tỷ đồng Cảng vụ hàng không miền Trung ứng từ Kho bạc để chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn đã được rút ra sử dụng hết để chi lương, thu nhập tăng thêm năm 2010 và rút tiền mặt nhập quỹ chi lương thường xuyên của đơn vị.

Cơ quan thanh tra phát hiện tổng số tiền lãi thu được từ ngày 5/3/2010 đến ngày 6/12/2010 là hơn 117 triệu đồng, trong đó trên 116 triệu đồng tiền lãi được giao cho thủ quỹ đơn vị lập danh mục theo dõi riêng và để trong két sắt đơn vị mà không phản ánh trên sổ sách kế toán. Đến nay, tổng tiền lãi gửi có kỳ hạn và cộng số lãi cộng dồn trong tài khoản là hơn 120 triệu đồng của Cảng vụ hàng không miền Trung chưa sử dụng.

Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, việc Cảng vụ hàng không miền Trung lấy lý do chi thu nhập tăng thêm năm 2009 để tạm ứng 2 tỷ đồng từ Kho bạc chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn là sai quy định.

Căn cứ vào kết luận này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh đã chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền Trung kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Những thiếu sót trong việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, đặc biệt là công khai việc chi trả tiền lương, thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức đã gây nghi ngờ và dư luận xấu trong đơn vị.

Ông Lại Xuân Thanh cũng chỉ đạo xử lý phê bình nghiêm khắc đối với ông Lê Văn Nguyện - Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung, ông Bùi Văn Thành - Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung (nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán); đồng thời yêu cầu phải thu hồi số tiền trên 120 triệu đồng nộp Kho bạc để sung công quỹ Nhà nước.

Cảng vụ hàng không miền Trung đề nghị ngân hàng khi chuyển tiền thanh toán cá nhân cho cán bộ nhân viên phải nêu rõ nội dung của từng khoản chi trả.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Đầu năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Nguyện - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung trong việc tuyển dụng cán bộ, viên chức… Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp được tuyển dụng ở Cảng vụ hàng không miền Trung chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí, chưa phù hợp vị trí nhiệm vụ.

Với thiếu sót trên, Thanh tra của Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Trung tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra thiếu sót, tồn tại, triển khai thực hiện kết luận và báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải.

Thế Kha