Phát huy vai trò của hơn 8.000 người có uy tín ở Tây Nguyên

(Dân trí) - Ngày 19/10, tại TP Pleiku (Gia Lai), Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm với những người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ năm 2008 đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo, lãnh đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Gắn việc củng cố lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTQ ở cơ sở với việc củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đến nay trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã có 8.113 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, xây dựng sức mạnh lòng dân, gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào, lĩnh vực; tích cực vận động gia đình người thân và bà con các làng bản tự giác thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,của Bộ Công an và những quy định của địa phương về bảo vệ ANTQ. Tích cực phát huy vai trò trong việc giữ gìn ANTT, hăng hái tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đóng góp kinh nghiệm trong việc xây dựng chính quyền cơ sở và đóng góp đáng kể vào việc giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Người có uy tín tham dự hội nghị
Người có uy tín tham dự hội nghị

Cùng với chính quyền các cấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tham gia giải quyết rất nhiều vụ liên quan đến ANTT, lấn chiếm đất đai; tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc gây mất đoàn kết nội bộ nhân dân, gia đình... Bên cạnh đó, người có uy tín cũng đã tích cực tham gia giáo dục, động viên trẻ em hư hỏng thành người tốt, vận động các học sinh nghỉ học tiếp tục đến trường… Có thể nói, những năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã đóng vai trò hết sức to lớn trong việc tham gia giữ gìn ANTT,  góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội ở các huyện miền núi nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Tại hội nghị, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn ANTT, cũng như tham gia phát triển kinh tế tại địa phương. Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng quà cho cho một số người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thiên Thư