Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai

(Dân trí) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát hiện nhiều vi phạm của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An).

Ông Lại Hồng Thanh - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ký Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại mỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An).

Qua thanh tra đã phát hiện doanh nghiệp này chưa hoàn thành việc xin cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Chưa điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản khi có sự thay đổi tên tổ chức khai thác khoáng sản.

Lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật mỏ đá vôi Hoàng Mai B, Nhà máy Xi măng Hoàng Mai có một số nội dung như trữ lượng khoáng sản khai thác, công suất khai thác, thời gian khai thác chưa phù hợp với giấy phép khoáng sản được cấp.

Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai - 1

Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai (Ảnh: Tiền Phong).

“Khai thác vượt công suất được phép khai thác năm 2016 và 2018 quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản. Thu hồi, sử dụng loại khoáng sản đi kèm, khoáng sản mới phát hiện trong quá trình khai thác (đá dolomit) nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định”- kết luận thanh tra nêu rõ.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam còn phát hiện doanh nghiệp này lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật hạng mục công trình mỏ sét Quỳnh Vinh và trạm đập sét thuộc dự án đầu tư Nhà máy xi măng Hoàng Mai về công suất khai thác chưa phù hợp với Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp.

Từ đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xử phạt vi phạm hành chính, gồm: Khai thác vượt dưới 15% so với công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép; thu hồi, sử dụng khoáng sản đi kèm, khoáng sản mới phát hiện trong quá trình khai thác nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép, cho phép theo quy định.

Đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai khẩn trương hoàn thành việc xin cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác đúng công suất trong giấy phép và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho phép thu hồi, sử dụng loại khoáng sản đi kèm, khoáng sản mới phát hiện.

“Tổng hợp sổ sách, chứng từ và các tài liệu có liên quan đến hoạt động khai thác và sử dụng khoáng sản đi kèm (dolomit) từ khi khai thác đến nay, nộp về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”- kết luận thanh tra nêu rõ.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, công ty có trách nhiệm khắc phục các tồn tại, vi phạm, báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An kết quả thực hiện.

Trường hợp công ty này không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Thế Kha