Phát hiện nhiều sai phạm ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng vốn tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (từ năm 2004 đến tháng 11/2012). Qua đó phát hiện rất nhiều sai phạm, thiếu sót.

Theo Thanh tra Chính phủ, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập từ năm 1998 với kỳ vọng “là thành phố khoa học tầm cỡ quốc gia”, “là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế khu vực và cả cả nước với vai trò là cấu nối tiếp nhận chuyển giao và tiến tới sáng tạo các công nghệ mới”…

Phối cảnh Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Phối cảnh Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tuy nhiên qua thanh tra đã phát hiện quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc còn những thiếu sót, vi phạm.

Cụ thể, việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghệ cao này còn chậm, thuyết minh quy hoạch có một số nội dung sai lệch, chưa phù hợp với thực tiễn, cập nhật số liệu hiện trạng chưa chính xác, thiếu quy định về các khu vực cấm xây dựng. Việc lập dự toán và thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng có nhiều vi phạm trong các giai đoạn thiết kế, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán làm tăng không đúng giá trị tổng dự toán các gói thầu với số tiền trên 40,1 tỷ đồng; thi công xây lắp, điều chỉnh giá theo quy định và nghiệm thu thanh toán với tổng số tiền vi phạm trên 10,2 tỷ đồng.

Tại dự án dò mìn khu vực 600ha, hồ sơ hoàn công và chứng từ thanh quyết toán có nhiều mâu thuẫn và chưa đủ căn cứ pháp lý, số liệu hạch toán về chi phí nhân công và chi phí máy thi công của đơn vị thi công chênh lệch tới trên 7,1 tỷ đồng (chiếm 35% giá trị quyết toán). Thanh tra Chính phủ cho rằng dự án này cần phải được cơ quan chuyên môn kiểm tra làm rõ.

Giao đất trái quy định

Theo kết luận thanh tra, tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghiệp Bắc Phú Cát tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) đều không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không thể hoàn thành trước ngày 31/12/2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện không đồng bộ, hiện tượng dân tái lấn chiếm, chây ì, cơi nới, xây dựng công trình trong khu vực dự án diễn ra phức tạp nhưng không được xử lý triệt để.

“Hiện tượng chuyển nhượng trái phép diễn ra thường xuyên không quản lý được, đền bù sai đối tượng sử dụng đất; nhiều khu vực đã xây dựng dự án nhưng chưa được đền bù, hỗ trợ; khiếu nại tố cáo liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng diễn ra thường xuyên nhưng chưa giải quyết dứt điểm”- Thanh tra Chính phủ vạch rõ.

Ở đây đã xảy ra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp đơn giá bồi thường không đúng; bồi thường vượt hạn mức, hỗ trợ không đúng chính sách, giao đất cho Công ty TNHH Toàn Thắng trái quy định, sử dụng tiền bồi thường đất công ích không đúng chính sách, xét giao đất tái định cư sai quy định… với tổng số tiền vi phạm trên 16,5 tỷ đồng.

Việc đền phù giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Bắc Phú Cát trên địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai (Hà Nội) không đối trừ 50% tiền sử dụng đất khi đền bù cho người được chia tách đất; hỗ trợ sai chính sách, sử dụng sai mục đích tiền thu của dân nộp tiền sử dụng đất tái định cư, tiền đấu giá đất và chưa chi trả tiền bồi thường đất công ích cho xã với tổng số tiền vi phạm trên 46,7 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra chỉ rõ: quy hoạch và đầu tư xây dựng khu tái định cư tại huyện Quốc Oai không đáp ứng được nhu cầu tái định cư, tiến độ xây dựng khu tái định cư chậm, điều chỉnh công năng khu thể thao công cộng giao cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng Trung tâm thương mại và nhà ở sai mục đích. Đến tháng 4/2013, dự án vẫn chưa triển khai xây dựng, chưa thu tiền đầu tư hạ tầng và tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Lã Vọng số tiền trên 46,23 tỷ đồng, chưa thu tiền lãi chậm nộp tiền sử dụng đất từ tháng 1/2011.

Chưa hết, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Nam đường tỉnh lộ 420, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ năm 2008 đến nay chưa hoàn thành; Ban Quản lý dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, UBND huyện Thạch Thất, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và Ban Quản lý các dự án huyện Thạch Thất, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và Ban quản lý các dự án của huyện thiếu trách nhiệm trong công tác tái định cư, không giải phóng được mặt bằng sạch để thi công dứt điểm các hạng mục hạ tầng, vốn từ ngân sách nhà nước cấp để tồn đọng không sử dụng, các hạng mục đang thi công dở dang phải dừng thi công hơn 2 năm gây lãng phí tiền ngân sách nhà nước và của các nhà thầu, không thu hồi vốn tạm ứng, thanh toán bê tông nhựa hạt mịn không đúng khối lượng thi công thực tế trên 5,76 tỷ đồng.

Thế Kha