Thứ sáu, 17/04/2009 - 09:53

Thanh Hóa:

Phát hiện 2 tấm bia cổ thời Lê Sơ

Dân trí Vừa qua, trong khi đang làm đồng, ông Lê Văn Mừng ở làng Như Áng, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã phát hiện 2 tấm văn bia cổ mang phong cách triều đại Lê Sơ.

Hai tấm bia có kích thước bằng nhau, 40 x 40 cm, dày 0,5 cm. Đây là một dạng bia theo kiểu giá văn dựng trên bàn thờ. Bia không có trán và lỗ cựa mà toàn bộ được làm vuông vức, phía trên chém 2 góc tạo thành hình lục lăng.

Phía trên cùng của bia được viết 6 chữ Hán theo kiểu chữ Triện, viền đáy và hai viền bên cạnh chạm hoa văn hình sin có chung phong cách với bia Đại Việt Đường Vương Mộ (tức Mộ Đường Vương Cảo, Hoàng tử con trai thứ tư của vua Lê Thánh Tông, tên hiệu là Đường Vương, tên huý là Cảo) thời Hồng Đức, ở xã Thọ Minh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.
 

Bia do danh sỹ Nguyễn Trực, đỗ trạng nguyên khoa Nhâm Tuất (1442), soạn. Nội dung văn bia ghi: Ông họ Lê, tên huý là Lộng, người làng Khả Lam, huyện Lương Giang thuộc lộ Thanh Hóa (nay là xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân). Hiện tại làng Thành Công, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) có đền thờ ông. Ông giữ chức Suy Trung Bảo chính công thần, Sùng tiến tổng mậu phủ, Nhập nội kiêm hiệu Thái uý Bình chương sự, Chưởng Nam đạo, Đô đốc phủ, Tả Đô đốc.

Có thể nói đây là văn bia triều Lê Sơ còn lại ít ỏi trên quê hương Thanh Hóa. Thông qua nội dung văn bia, chúng ta biết thêm được lai lịch tiểu sử của Lê Lộng, một khai quốc công thần đóng góp nhiều công sức vào việc đánh đuổi giặc Minh, giữ vững nền thịnh trị của triều đại Lê Sơ.

Hiện hai văn bia trên đang được lưu giữ tại văn phòng Công ty CP Mía đường Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Duy Tuyên