Quảng Bình:

“Phanh phui” hàng loạt sai phạm tài chính tại Phòng Y tế Bố Trạch

(Dân trí) - Qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt sai phạm về quản lý tài chính kéo dài trong nhiều năm liền của Phòng Y tế huyện Bố Trạch. Do phía sau những sai phạm còn nhiều khuất tất nên hiện cơ quan công an đã vào cuộc và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dùng quỹ lương chi tiêu vào việc khác

Theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được, từ năm 2010 đến năm 2015, Phòng Y tế huyện Bố Trạch được cấp ngân sách và đã được quyết toán hơn 90 tỷ đồng kinh phí để chi lương và các khoản phụ cấp.

Tuy nhiên, kinh phí thực tế chi tiền lương là hơn 86,6 tỷ đồng, chênh lệch giữa số kinh phí đã quyết toán và số thực chi tiền lương là hơn 3,386 tỷ đồng (trong đó, kinh phí tiền lương thừa do chưa sử dụng hết biên chế trong các năm 2010-2012 là hơn 259 triệu đồng).

Số tiền lương thừa này lẽ ra phải hoàn lại nguồn cho ngân sách Nhà nước, tuy nhiên Phòng Y tế huyện này lại ngang nhiên đưa ra sử dụng để chi cho các hoạt động thường xuyên của các trạm y tế và phòng hơn 3,127 tỷ đồng.

Đến năm 2016, Phòng Tài chính-Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện Bố Trạch ra quyết định khấu trừ kinh phí chi thường xuyên của các trạm y tế để hoàn nguồn tiền lương với số tiền 150 triệu đồng chi sai nguồn của năm 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra vào năm 2017, số kinh phí làm lương thừa, Phòng Y tế huyện Bố Trạch vẫn chưa hoàn nguồn hơn 2,977 tỷ đồng.

Quyết toán không có chứng từ gốc

Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng còn phát hiện trong số hơn 42 tỷ đồng tổng kinh phí của Phòng Y tế huyện Bố Trạch đã quyết toán trong 2 năm 2014 và 2015, có hơn 181,6 triệu đồng đã quyết toán nhưng không có chứng từ gốc. Về kinh phí chi thường xuyên của các trạm, Phòng Y tế không lập quy chế chi tiêu nội bộ cho từng trạm y tế mà lập chung của cả phòng và các trạm y tế.

Phòng Y tế huyện Bố Trạch
Phòng Y tế huyện Bố Trạch

Theo đó, phòng sẽ chi cho các trạm y tế các khoản như: công tác phí, điện sáng, điện thoại, hỗ trợ hoạt động Tết dương lịch, âm lịch, mua sắm ấn phẩm, đồng phục và một số tài sản khác và giao cho các trạm, phần còn lại chi chung cho các hoạt động của ngành.

Qua xác minh thực tế tại một số trạm y tế của Đoàn thanh tra, với biên chế sử dụng từ 7 đến 10 người, số tiền một trạm y tế được nhận khoán từ 700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/tháng là không bảo đảm cho các hoạt động chi thường xuyên, gây nhiều khó khăn về tài chính cho các trạm y tế.

Nghiêm trọng hơn, Phòng Y tế huyện Bố Trạch cũng không thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ tình hình sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách đã cấp cho các trạm y tế theo đúng quy định.

Ngoài ra, việc quản lý thu, chi khám chữa bệnh tại các trạm y tế cũng rất “mập mờ”. Mặc dù các trạm y tế đã có sổ sách theo dõi tình hình thu, chi tiền khám chữa bệnh và có báo cáo định kỳ với Phòng Y tế huyện Bố Trạch.

Tuy nhiên, do Phòng Y tế chưa mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để theo dõi và quản lý chi tiêu, quyết toán các khoản thu tiền khám chữa bệnh tại các trạm y tế theo đúng quy định. Trong khi số tiền khám chữa bệnh tại các trạm y tế từ năm 2011 đến 2015 khoảng gần 800 triệu đồng.

Xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm

Theo kết luận của Thanh tra huyện Bố Trạch, từ năm 2010-2015, Phòng Y tế huyện này đã bộc lộ những yếu kém nghiêm trọng, với hàng loạt những sai phạm như: không theo dõi chặt chẽ các nguồn kinh phí, để xảy ra việc chi sai nguồn, sử dụng không đúng dự toán ngân sách giao nhiều năm liên tục... Từ những yếu kém nghiêm trọng nêu trên đã dẫn đến sai phạm trong công tác quản lý tài chính hơn 3,127 tỷ đồng.

Với những sai phạm nói trên, Đoàn thanh tra đã yêu cầu Phòng Y tế huyện Bố Trạch thu hồi và nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 181,6 triệu đồng đã quyết toán nhưng không có chứng từ gốc trong 2 năm 2014, 2015. Thu hồi kinh phí sử dụng không đúng dự toán ngân sách giao đối với nguồn tiền lương cấp với số tiền hơn 333 triệu đồng để hoàn trả nguồn kinh phí làm lương theo đúng quy định.

Thanh tra huyện Bố Trạch cũng đã kiến nghị xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể Phòng Y tế và đối với cá nhân ông Lê Khắc Đóa, Trưởng phòng Y tế huyện Bố Trạch vì các sai phạm trong công tác quản lý tài chính, quản lý và sử dụng biên chế đã được giao.

Đồng thời đề nghị Sở Y tế và các đơn vị quản lý trực tiếp xem xét có hình thức xử lý đúng mức đối với các sai phạm trong công tác quản lý tài chính đối với ông Trần Tấn An, nguyên Trưởng phòng Y tế huyện Bố Trạch giai đoạn từ năm 2010 đến 2012 và bà Trần Thị Chiu, nguyên kế toán đơn vị này từ năm 2010 đến 2015.

Kiểm điểm, xử lý đúng mức các sai phạm trong công tác quản lý tài chính từ 2015 đến tháng 6/2016 đối với cá nhân bà Nguyễn Thị Thu Hoài, thủ quỹ đơn vị. Phòng Y tế huyện Bố Trạch cũng phải xem xét kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thu, nguyên thủ quỹ của Phòng Y tế này.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dương Hợp – Đặng Tài