1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Phân công công tác kiêm nhiệm của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

(Dân trí) - “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, thôi kiêm chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Thủ tướng sẽ phụ trách Đảng uỷ Công an Trung ương và giữ chức Trưởng ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng”, đó là phân công công tác kiêm nhiệm mới đối với Thủ tướng.

Theo sự phân công mới được thể hiện trong công văn do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng sẽ giữ chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, phụ trách công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác thông tin đối ngoại.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, giữ chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Đ.H