Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xử lý dứt điểm vụ Việt Á, FLC

Thế Kha

(Dân trí) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC.

Sáng 4/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đánh giá cao và biểu dương những thành tích ngành nội chính Đảng đã đạt được.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xử lý dứt điểm vụ Việt Á, FLC - 1

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: VOV).

Thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành nội chính Đảng cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Nội chính Trung ương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Đặc biệt phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực là "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào".

Đồng thời tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty Việt Á, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC…

Ông Thưởng cũng yêu cầu chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Phải có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, đặc biệt, phải thật sự liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp…

Ông Phan Đình Trạc - Ủy  viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đề nghị Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa vào chương trình công tác năm 2023 để thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo này.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xử lý dứt điểm vụ Việt Á, FLC - 2

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (Ảnh: BNC).

Trong đó, ông Phan Đình Trạc yêu cầu phải khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; nắm vững chức năng, nhiệm vụ và "đúng vai, thuộc bài" trong công tác. Song song với kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, phải khiêm tốn, cầu thị, liêm chính, bản lĩnh, công tâm, thường xuyên học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương tại hội nghị, năm 2022 dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành nội chính Đảng đã rất nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy ban hành trên 1.900 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ngành nội chính Đảng đã tỏ rõ sự bản lĩnh, sáng tạo, quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý được nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo hướng vừa đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vừa có lý, có tình; đề xuất mới nhiều cơ chế phối hợp tạo bước tiến mới trong công tác.