Ông Trịnh Việt Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Hồng Ngân

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, ông Trịnh Việt Hùng đã tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với số phiếu tuyệt đối.

Sáng 21/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh khác theo thẩm quyền.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, tiếp tục được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối 100%.

Ông Trịnh Việt Hùng (sinh năm 1977), dân tộc Kinh, trình độ chuyên môn Tiến sỹ quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp; từng trải qua nhiều chức vụ: cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên, Phó Văn phòng và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trịnh Việt Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - 1

Ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục được đại biểu HĐND tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tuyệt đối 100%.

Ông Phạm Hoàng Sơn (sinh năm 1976), dân tộc Kinh, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Trịnh Việt Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - 2

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Ngoài ra, tại kỳ họp, các đại biểu cũng tín nhiệm bầu ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII và bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIII giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 100%.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Đặng Xuân Trường, ông Lê Quang Tiến và ông Dương Văn Lượng tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 100%.

Ông Trịnh Việt Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - 3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng tiến hành thủ tục bầu các chức danh Trưởng và Phó các ban của HĐND tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với bầu các chức danh theo thẩm quyền, kỳ họp cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và 21 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình.