Ông Trần Hữu Thế tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Trung Thi

(Dân trí) - Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII vừa họp, bầu ông Trần Hữu Thế giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 15/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND và các Ban của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu đạt 100%.

Ông Trần Hữu Thế tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - 1

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Cao Thị Hòa An sinh năm 1973, quê ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sỹ Quản lý giáo dục, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bà Cao Thị Hòa An giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016-2021 làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Hữu Thế tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - 2

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Hữu Thế sinh năm 1973, quê tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; là thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị, cử nhân lý luận chính trị.

Vào tháng 11/2020, ông Thế được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII và ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy Tây Hòa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII.

Ông Lê Tấn Hổ, Đào Mỹ và bà Hồ Thị Nguyên Thảo giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Cao Thị Hòa An cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các chức vụ lãnh đạo của HĐND tỉnh.

"HĐND tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của trên các lĩnh vực, nhất là việc thông qua và giám sát việc thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định vị trí, vai trò của HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân trong tỉnh" - Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên phát biểu.