Ông Trịnh Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lào Cai khóa 16, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa 15 làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai diễn ra sáng 15/6, các đại biểu HĐND đã bầu Chủ tịch HĐND, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng các chức danh chủ chốt khác nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu tán thành. Tân Chủ tịch HĐND Lào Cai sinh năm 1966, quê quán huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; trình độ chuyên môn Đại học Tài chính kế toán, trình độ chính trị cử nhân.

Ông Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15 và ông Lý Bình Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15 tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% đại biểu tán thành.

Ông Trịnh Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - 1

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lào Cai khóa 16 tiến hành bầu các nhân sự chủ chốt.

Cũng tại phiên họp này các đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai đã bầu ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa 15 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu tán thành.

Ông Trịnh Xuân Trường, sinh năm 1977, quê quán huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình, trình độ chính trị cao cấp.

Các ông Hoàng Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa 15, ông Nguyễn Trọng Hài - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa 15 và bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa 15 tái đắc cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu bầu.