Ninh Bình ra quy định về số lượng phó giám đốc sở

Thái Bá

(Dân trí) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quy định số lượng phó giám đốc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, sở nhiều phó giám đốc nhất không quá 4 người.

Cụ thể, Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình quy định số lượng phó giám đốc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh như sau:

Bố trí 3 cơ quan chuyên môn có không quá 4 phó giám đốc gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ninh Bình ra quy định về số lượng phó giám đốc sở - 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình là một trong 4 sở được bố trí 4 phó giám đốc sở.

Bố trí 12 cơ quan chuyên môn có không quá 3 phó giám đốc. Bố trí 3 cơ quan chuyên môn có không quá 2 phó giám đốc.

Quyết định này của UBND tỉnh Ninh Bình có hiệu lực từ ngày 1/3/2021. Bãi bỏ các quy định về số lượng phó giám đốc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trái với nội dung tại quyết định này.

Ninh Bình ra quy định về số lượng phó giám đốc sở - 2

Sở Xây dựng Ninh Bình thuộc trường hợp được bố trí không quá 3 phó giám đốc sở.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nàỵ