Quảng Ngãi:

Nhiều trí thức trẻ "chơi vơi" khi kết thúc Đề án 500

(Dân trí) - Nguồn nhân lực trẻ từ Đề án 500 được kỳ vọng sẽ giúp nhiều xã nghèo ở Quảng Ngãi khởi sắc. Thế nhưng, khi Đề án kết thúc, những "hạt giống" được đặt nhiều kỳ vọng lại rơi vào tình cảnh "chơi vơi".

Năm 2013, Chính phủ phê duyệt "Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020". Tại Quảng Ngãi, có 15 trí thức trẻ tham gia chương trình về công tác tại các xã của các huyện Trà Bồng, Lý Sơn, Sơn Tây, Minh Long, Bình Sơn, Mộ Đức và Ba Tơ từ giữa năm 2015.

Thực tế cho thấy, sức trẻ và sự nhiệt tình của các đội viên Đề án 500 đã giúp cho nhiều xã nghèo khởi sắc. Tuy nhiên, ngoài 2 đội viên ra khỏi đề án, chỉ có 2 đội viên được bố trí công tác, hiện còn 11 đội viên vẫn chưa được tuyển dụng.

Việc bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án hiện rất khó khăn do sáp nhập xã, huyện. Nghị định số 34 của Chính phủ quy định giảm 2 biên chế cấp xã. Vì vậy, phương án tuyển các đội viên vào làm cán bộ, công chức cấp xã không thể thực hiện được. Làm thế nào để sử dụng được nguồn nhân lực trí thức trẻ, vừa giải quyết được việc làm cho đội viên Đề án là vấn đề nan giải không chỉ tại Quảng Ngãi mà nhiều địa phương trong cả nước.

Nhiều trí thức trẻ chơi vơi khi kết thúc Đề án 500 - 1

Các đội viên Đề án 500 tại Quảng Ngãi nhận nhiệm vụ vào năm 2015.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã yêu cầu các huyện chưa có phương án bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 tiếp tục phân công công tác và thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ với đội viên theo quy định. Tuy nhiên, việc này không quá 5 năm kể từ khi kết thúc đề án.

Ông Đặng Văn Minh yêu cầu các địa phương phải hoàn thành phương án bố trí, sắp xếp, sử dụng đội viên Đề án trong tháng 9/2021 gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Với những đơn vị đã có phương án bố trí, sử dụng đội viên, chủ động phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện xét tuyển đội viên đã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không bị kỷ luật trong thời gian công tác. Vị trí tuyển dụng phải phù hợp với năng lực và vị trí công tác, đảm bảo việc xét tuyển phù hợp với yêu cầu thực tiễn, theo đúng quy định của pháp luật.

Với những đội viên không có nhu cầu tiếp tục công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ 5 năm công tác tại xã thì thanh lý hợp đồng và giải quyết chế độ, chính sách phù hợp cho đội viên theo các quy định hiện hành.

Bài liên quan
Đang được quan tâm