Nhiều chợ Hà Nội sẽ trở thành trung tâm thương mại

2007 sẽ là năm “chuyển mình” mạnh mẽ của các chợ trên địa bàn Hà Nội, giã từ lề thói buôn bán cũ để “biến” thành các trung tâm thương mại hoành tráng.

Nhanh và mạnh!

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch - Đầu tư thảo quyết định ban hành một số cơ chế khuyến khích, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhiều trung tâm thương mại trên cơ sở các chợ cũ của Thủ đô theo chủ trương “xã hội hoá”. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu khẳng định: “Hơn 10 trung tâm thương mại tại Hà Nội sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2007, trên cơ sở cải tạo từ các chợ cũ!”

Trước đó, từ quý IV/2006, Thủ đô Hà Nội đã “rậm rịch” chuẩn bị cho cuộc “chuyển mình” của hàng loạt chợ cũ này bằng nhiều cuộc họp bàn liên tiếp giữa Ban chỉ đạo Chương trình phát triển chợ Thành phố với lãnh đạo nhiều sở, ngành để thống nhất một chủ trương chung.

Tất cả đã nhất trí việc đầu tư xây dựng (cả xây mới lẫn cải tạo chỉnh trang) và chuyển đổi mô hình quản lý các chợ - trung tâm thương mại theo phương thức “xã hội hoá mạnh”. Các chợ - đặc biệt ở khu vực nội thành sẽ được đầu tư xây dựng và cải tạo với tiến độ nhanh nhất, tạo diện mạo mới trong kinh doanh - thương mại Thủ đô, thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Với các chợ - trung tâm thương mại đã xây dựng, Thành phố chủ trương “xã hội hoá” chuyển đổi mô hình quản lý. Với các chợ - trung tâm thương mại chưa xây dựng thì kêu gọi các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư xây dựng và sau đó quản lý, kinh doanh. Các quận, huyện được phân cấp chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, chợ loại 2, 3 trên địa bàn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo khách quan.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu, đối với các dự án đầu tư xây dựng chợ - trung tâm thương mại này, các chỉ tiêu về quy hoạch - kiến trúc như: mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, công năng... sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế khi khai thác kinh doanh.

Vì vậy, để việc “xã hội hoá” được hấp dẫn hơn, Thành phố sớm sẽ ban hành quy định khung cụ thể với từng chợ và trung tâm thương mại (đặc biệt tại các quận nội thành cũ) trên cơ sở nghiên cứu, tham mưu của Sở Quy hoạch-Kiến trúc, nhằm hài hoà lợi ích xã hội và doanh nghiệp.

Theo Tràng An Nguyễn
VietNamnet

Đang được quan tâm