1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Nhân tài về Vĩnh Phúc làm việc có thể được hỗ trợ 600 triệu đồng

Thế Kha

(Dân trí) - HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết số 06/2021 về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài trong giai đoạn 2021-2025.

Chính sách thu hút người có tài

Việc thu hút người có tài được tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thông qua tuyển dụng mới theo quy định của pháp luật hiện hành (xét tuyển, thi tuyển, sát hạch) hoặc tiếp nhận mới đối với các trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức.

Các đối tượng gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 600 triệu đồng; thạc sĩ hoặc thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú được hỗ trợ 400 triệu đồng. Giáo viên, giảng viên có trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 600 triệu đồng; có trình độ thạc sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng; có trình độ đại học được hỗ trợ 300 triệu đồng.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017, ngoài hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ còn được hỗ trợ như sau: Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 600 triệu đồng; trình độ thạc sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng; trình độ đại học được hỗ trợ 150 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên được trợ 150 triệu đồng.

Nhân tài về Vĩnh Phúc làm việc có thể được hỗ trợ 600 triệu đồng - 1

Một cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức (Ảnh: N.H).

Hằng năm, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đánh giá, lựa chọn, sàng lọc đối với người có tài năng theo quy định để làm cơ sở giải quyết chính sách. Sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận được hỗ trợ 40% tổng mức hỗ trợ; 30% mức hỗ trợ sẽ được hưởng vào đầu năm thứ hai nếu được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 30% mức hỗ trợ còn lại sẽ được hưởng vào đầu năm thứ ba nếu được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trường hợp đánh giá xếp loại dưới mức hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ không tiếp tục được hưởng chính sách thu hút theo nghị quyết này.

Theo Nghị quyết số 06/2021, cán bộ, công chức, viên chức được thu hút và các trường hợp trọng dụng được tỉnh này thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác được cơ quan, đơn vị sử dụng quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; được bố trí, sắp xếp nhân lực, vật lực phục vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể, kể cả ngoài thời gian làm việc; được tạo điều kiện tiếp cận các văn bản để phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học.

Cán bộ, công chức, viên chức được thu hút, các trường hợp trọng dụng được tỉnh Vĩnh Phúc thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác và các trường hợp có công trình, đề án, đề tài, giải pháp, sáng kiến cấp tỉnh trở lên được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn được cấp có thẩm quyền ưu tiên trong quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ: Tiếng Anh có chứng chỉ IELTS và tương đương (TOEIC, TOEFL) đạt trình độ từ 6.0 đến dưới 7.0; tiếng Nhật Bản (chứng chỉ tiếng Nhật Bản JLPT cấp độ N2); tiếng Hàn Quốc (chứng chỉ tiếng Hàn Quốc Topik II cấp độ Level 4); tiếng Trung Quốc (chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp độ 5) được tỉnh Vĩnh Phúc thường 30 triệu đồng/người.

Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí việc làm, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thu hút người có tài năng để tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức.

Nhân tài về Vĩnh Phúc làm việc có thể được hỗ trợ 600 triệu đồng - 2

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặt hàng chuyên gia không quá 2 tỷ đồng/hợp đồng

Trong đó, chính sách đặt hàng chuyên gia khi được đặt hàng xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc được hưởng mức tối đa 80 triệu đồng/chuyên gia/tháng. Tổng kinh phí không quá 2 tỷ đồng/hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh, chuyên gia được hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành.

Chuyên gia được đặt hàng đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao được hưởng mức tối đa 10 triệu đồng/chuyên gia/ngày. Thời gian hợp đồng tối đa 15 ngày/chương trình. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh, chuyên gia được hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành.

Cán bộ, công chức, viên chức khi được tỉnh Vĩnh Phúc đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh được chi trả chế độ nghiên cứu theo quy định. Trường hợp được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại xuất sắc và được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn được tỉnh thưởng bằng 20% tổng kinh phí ngân sách chi trả cho đề tài đó, mức thưởng tối đa không quá 400 triệu đồng/đề tài.

Cam kết công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc ít nhất 10 năm

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và bồi dưỡng phải giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý; các trường hợp được tỉnh Vĩnh Phúc thu hút có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên, không quá 40 tuổi tính đến thời điểm được cử đi đào tạo (không quá 45 tuổi đối với đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II)…

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng ở nước ngoài phải chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền; cam kết công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc ít nhất 10 năm kể từ khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết hoặc bị buộc thôi việc phải bồi thường gấp hai lần kinh phí được hỗ trợ.

Sau khi tốt nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức có đơn đề nghị hỗ trợ và bằng tốt nghiệp bản gốc gửi cơ quan, đơn vị tổng hợp đề nghị Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp kinh phí hỗ trợ.