Nguyên Tư lệnh quân khu 2 từng "bán" đất quốc phòng nhận kỷ luật

(Dân trí) - Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định kỷ luật khiển trách với nguyên Tư lệnh quân khu 2 - Trung tướng Dương Đức Hòa. Ông Hòa bị kết luận thiếu dân chủ, sai phạm về quản lý sử dụng đất đai.

Quyết định kỷ luật được đưa ra tại phiên họp ngày 28/7 của Ban Bí thư, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Phiên họp để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó có trường hợp của Tướng Dương Đức Hòa.

Nguyên Tư lệnh quân khu 2 từng bán đất quốc phòng nhận kỷ luật - 1
Trung tướng Dương Đức Hòa - nguyên Tư lệnh Quân khu 2.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 46 diễn ra giữa tháng 7 vừa qua, UB Kiểm tra Trung ương kết luận, trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4; Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Đại tá Nguyễn Trọng Lương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UB Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng và Đại tá Nguyễn Trọng Lương; khiển trách Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng.

UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa.

Xem xét đề nghị của UB Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất nhận định, Trung tướng Dương Đức Hoà, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu 2 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng uỷ Quân khu 2 và vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Vi phạm của Tướng Hòa, theo Ban Bí thư, là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Quân đội và cá nhân ông Hòa.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Đức Hoà bằng hình thức khiển trách.

Đang được quan tâm