Bình Định:

Nguyên chủ tịch xã xin trả lại hơn 10ha đất rừng

(Dân trí) - Cho rằng việc cấp đất rừng không phù hợp với diện tích, ông Đoàn Văn Môn - nguyên Chủ tịch xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định) đã có đơn gửi đến chính quyền đề nghị trả lại hơn 10ha đất rừng.

Ngày 26/9, ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) cho biết, UBND xã đã nhận được đề nghị và tiến hành các bước giải quyết đối với đơn xin trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng diện tích hơn 10ha, của ông Đoàn Văn Môn, nguyên Chủ tịch UBND xã Canh Hòa.

Nguyên chủ tịch xã xin trả lại hơn 10ha đất rừng - 1
Ông Môn làm đơn xin trả lại hơn 10ha đất rừng

Theo đơn trình bày mà ông Môn gửi chính quyền (cuối năm 2019), năm 2010 ông được Dự án 672 đo đạc (theo Quyết định số 672/QĐ-TTg năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án thành lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình, cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư- PV) và UBND huyện Vân Canh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 10ha tại xã Canh Hòa (huyện Vân Canh), mục đích sử dụng là đất trồng rừng sản xuất, hạn sử dụng đến tháng 12/2060.

Tuy nhiên, ông Môn nhận thấy việc cấp đất không phù hợp với diện tích cũng như vị trí đất ông đã kê khai, ngoài ra đất này ông cũng không sử dụng.

Vì vậy, ông Môn đã làm đơn gửi đến UBND xã Canh Hòa xin trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho ông ở vị trí nói trên và xin giao lại đất để UBND xã Canh Hòa quản lý.

Nguyên chủ tịch xã xin trả lại hơn 10ha đất rừng - 2

Một số vị trí diện tích đất rừng được cấp cho hộ ông Môn đã bị người khác lấn chiếm.

Theo ông Đỗ Ngọc Lâm, cán bộ địa chính UBND xã Canh Hòa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đoàn Văn Môn vẫn đang còn ở Văn phòng Đăng ký đất đai, vì ông Môn chưa đến nhận.

“Tuy nhiên, hiện 1 số vị trí diện tích đất được cấp cho ông Môn đã bị người khác lấn chiếm. Tới đây, chúng tôi sẽ tham mưu lãnh đạo xã làm tờ trình để đề nghị hủy sổ, theo đúng quy định pháp luật đối với đơn của ông Môn”, ông Lâm nói.