Thứ hai, 13/01/2020 - 16:27

Người dân ghi hình CSGT thực thi nhiệm vụ phải đảm bảo những yêu cầu nào?

Dân trí

Người dân có thể giám sát, ghi âm, ghi hình CSGT thực hiện nhiệm vụ nhưng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ. Việc giám sát đó phải thực hiện ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Công an mới đây đã ban hành Thông tư số 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (có hiệu lực từ ngày 15/1/2020 tới) thay thế Thông tư số 54/2009/TT-BCA.

Thông tư quy định những việc nhân dân tham gia ý kiến về hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gồm: Ý kiến về chủ trương, biện pháp và sáng kiến góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với các văn bản phải lấy ý kiến của nhân dân theo quy định pháp luật); quy tắc ứng xử của Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ, đề nghị biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt hoặc kiến nghị, phản ánh các trường hợp cán bộ, chiến sĩ thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật khi làm nhiệm vụ.

Người dân ghi hình CSGT thực thi nhiệm vụ phải đảm bảo những yêu cầu nào? - 1

(Ảnh minh họa).

Hình thức nhân dân tham gia ý kiến quy định tại Điều 8 Thông tư 67 gồm: Thông qua đơn, thư gửi cơ quan công an; thông qua điện thoại, hòm thư góp ý; cổng thông tin điện tử; trang thông tin điện tử của cơ quan công an; thông qua các cuộc họp tại địa bàn cư trú (Tổ dân phố, bản, làng, thôn, xóm), nơi làm việc, học tập; thông qua các cuộc điều tra xã hội học hoặc hoạt động tiếp công dân của cơ quan công an.

Đáng chú ý, tại Điều 11 Thông tư 67 nêu rõ các hình thức giám sát của nhân dân: Thông qua các thông tin công khai của Công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sỹ; kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nhân dân có thể thực hiện giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo điều kiện: Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông); tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bộ Công an yêu cầu, việc nhân dân giám sát Công an nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chấp hành quy định của Bộ Công an về quy tắc ứng xử khi làm nhiệm vụ phải “khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không được làm cản trở, ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ”.

Thế Kha