Thứ năm, 08/12/2016 - 21:30

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX:

Năm 2016, tổng thu ngân sách đạt gần 20.000 tỷ đồng

Dân trí

Theo báo cáo thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các khoản thu nội địa dự kiến đạt 13.000 tỷ đồng, vượt gần gấp rưỡi dự toán và tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Sang năm 2017, tỉnh Quảng Nam sẽ tự cân đối thu chi và có điều tiết về ngân sách trung ương.

Chiều 8/12, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã bế mạc sau 3 ngày họp. Kỳ họp đã thông qua nhiều chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trong năm 2017.


Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX diễn ra từ ngày 6 - 8/12. (Ảnh: C.B)

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX diễn ra từ ngày 6 - 8/12. (Ảnh: C.B)

Theo báo cáo thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016, các khoản thu nội địa dự kiến đạt 13.000 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, vượt gần gấp rưỡi dự toán và tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu xuất nhập khẩu dự kiến hơn 6.000 tỷ đồng, vượt hơn 30% dự toán, chủ yếu thu thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô từ Công ty CP Ô tô Chu Lai - Trường Hải.

Năm 2016, ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 19.450 tỷ đồng (đạt 145,2% so dự toán Trung ương giao, đạt 140,5% so dự toán HĐND tỉnh giao.

Với số thu dự kiến gần 20.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam đang xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2017.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh – ông Nguyễn Ngọc Quang, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách đạt kết quả cao nhất trong nhiều năm qua. Giá trị sản xuất công nghiệp, nhất là sản xuất, lắp ráp ô tô tăng mạnh; các ngành dịch vụ, du lịch cũng có sự phát triển rất cao…


Ông Nguyễn Ngọc Quang – Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: C.B)

Ông Nguyễn Ngọc Quang – Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: C.B)

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trong năm, đã thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư vào tỉnh, một số dự án đã đi vào hoạt động giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Nhiều công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội được khánh thành, đưa vào sử dụng”.

“Bước vào năm 2017, Quảng Nam đã trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách, có điều tiết về ngân sách trung ương. Trong thời kỳ ổn định ngân sách mới, đây là cơ hội và cũng là thách thức lớn trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang phục hồi chậm và diễn biến khó lường. Mục tiêu đề ra là trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đặt ra nhiều nhiệm vụ bức thiết trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi; đồng thời phải thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội vùng Đông Nam của tỉnh đi cùng với việc giải quyết tốt các vấn đề về môi trường, an sinh xã hội. Việc đề ra các chỉ tiêu phát triển phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển phù hợp”, ông Nguyễn Ngọc Quang phát biểu.

Ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, đóng góp của nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải chiếm hơn 2 phần 3 khoản thu ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam không để quá phụ thuộc vào nhà máy này mà đang đẩy mạnh các lĩnh mà địa phương có thế mạnh.

“Chúng tôi đang tập trung cho những dự án có khả năng tạo ra nguồn thu cuối năm nay Quảng Nam đưa vào hoạt động. Đó là dự án nhà máy bia, khi đưa vào hoạt động thu được trên 1.000 tỷ, hoặc dự án Dệt may Panko dự kiến 3.000 công nhân. Các công nghiệp phụ trợ cũng được kêu gọi…”, ông Võ Hồng cho hay.

Bế mạc kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua nhiều nội dung quan trọng; trong đó tỉnh ưu tiên tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác chống lãng phí.

Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, thường xuyên kiểm tra cải cách hành chính và thanh tra công vụ. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên cho ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2017-2020 theo hướng hợp lý, hiệu quả, nhằm phát huy các nguồn lực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xây dựng cơ chế điều hành và quản lý dự toán ngân sách hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật NSNN. Thực hiện công khai, minh bạch trong phân bổ, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước…

Công Bính