Mục sở thị trang trại bò sữa nổi trên biển, mỗi ngày sản xuất 800 lít sữa

Dân trí

Trang trại bò sữa nổi trên mặt nước đầu tiên trên thế giới có thể tự cấp nước sạch và năng lượng. Đàn bò sống ở tầng hai và khu vực xử lý chất thải ở tầng trệt.

Mục sở thị trang trại bò sữa nổi trên biển, mỗi ngày sản xuất 800 lít sữa

Hương Thảo

Theo CGTN, CCTV