Mưa đá khủng khiếp tại Mường Khương: Bản nghèo thêm nỗi gieo neo

(Dân trí) - Dân bản Dê Chú Thàng (thuộc huyện Mường Khương) đã sống dưới nóc nhà lỗ chỗ kể từ đêm có trận mưa đá dữ dội. Họ không xoay đâu đủ vài triệu đồng, để có thể lợp lại căn nhà của mình.

Trong tình thế ấy, người trưởng bản Lù Sào Lìn đã phải xuống thị trấn đàm phán với “ông chủ” - cách ông gọi người bán ngói lợp - mua chịu những tấm fibro xi-măng về cho dân bản. Cả bản có 44 hộ thì tất thảy 44 nóc nhà đều bị hư hỏng. “Ông chủ” đồng ý đánh mấy chuyến xe chở tấm lợp lên bán chịu cho bà con, sau khi họ hứa rằng, một tháng sau sẽ bán trâu, bò, ngô, thóc... hay bất kể cái gì có giá trị để trả nợ. Cơn mưa đá tai họa đã làm cuộc sống vốn nghèo của họ càng lâm thêm vào cảnh khó.

Mưa đá tàn phá Mường Khương: Bản nghèo thêm nỗi gieo neo

100% các mái nhà của bản Dê Chú Thàng sử dựng tấm lợp fibro xi-măng tất thảy đều bị thủng, kể cả chuồng trâu, chuồng bò.

Nền nhà nhão nhoét bởi không che nổi nước mưa.

Nền nhà nhão nhoét bởi không che nổi nước mưa.

Nền nhà nhão nhoét bởi không che nổi nước mưa.

Người dân thì mong ngóng xe chở tấm lợp của "ông chủ" để nhanh chóng ổn định cuộc sống, mặc dù họ chưa có ngay tiền để trả.

Hôm nay tất cả dân bản nghỉ làm nương để tiếp nhận tấm lợp.

Hôm nay tất cả dân bản nghỉ làm nương để tiếp nhận tấm lợp.

Nhà ít thì cũng tốn 50 tấm, nhà nhiều nhất là 150 tấm.Nhà ít thì cũng tốn 50 tấm, nhà nhiều nhất là 150 tấm.Nhà ít thì cũng tốn 50 tấm, nhà nhiều nhất là 150 tấm.

Nhà ít thì cũng tốn 50 tấm, nhà nhiều nhất là 150 tấm.

Trưởng bản có sổ sách ghi rõ số lượng mà mỗi hộ gia đình mua để tính toán nợ với ông chủ.

Trưởng bản có sổ sách ghi rõ số lượng mà mỗi hộ gia đình mua để tính toán nợ với "ông chủ".

Nhiều gia đình cũng chỉ mang về cất trong nhà chưa dám lợp ngay vì sợ còn tiếp tục xảy ra mưa đá.
Nhiều gia đình cũng chỉ mang về cất trong nhà chưa dám lợp ngay vì sợ còn tiếp tục xảy ra mưa đá.

Nhiều gia đình cũng chỉ mang về cất trong nhà chưa dám lợp ngay vì sợ còn tiếp tục xảy ra mưa đá.

Hai mẹ con phải các tấm lợp về vì nhà neo người.

Hai mẹ con phải vác tấm lợp về vì nhà neo người.

Một căn nhà với bên trong chẳng có vật dụng gì đáng giá.

Một căn nhà với bên trong chẳng có vật dụng gì đáng giá.

Người dân đang theo dõi chặt thời tiết, khi hoàn toàn hết mưa họ có thể tiến hành lợp mái ngay.

Người dân đang theo dõi chặt thời tiết, khi hoàn toàn hết mưa họ có thể tiến hành lợp mái ngay.

Bản Dê Chú Thàng ngổn ngang, nghèo xơ xác.

Bản Dê Chú Thàng ngổn ngang, nghèo xơ xác.
 Hữu Nghị