Mua chung cư không phải trả tiền cho tường bao, hộp, cột

(Dân trí) - Bộ Xây dựng chính thức chỉnh quy định về tính diện tích căn hộ chung cư. Theo đó, thay vì cách tính từ tim tường bao, tường ngăn chia các căn hộ, diện tính căn hộ sẽ không phải cộng phần tường bao, tường phân chia, cột, hộp kỹ thuật nằm trong căn hộ.

Đây là nội dung của Thông tư 03 sửa đổi bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16 năm 2010 do Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định về nhà ở.

Thời gian qua, dư luận tranh cãi nhiều về khoản 2 Điều 21 trong Thông tư 16 hướng dẫn tính diện tích sàn căn hộ khi mua bán. Theo đó, nguyên tắc đưa ra là tính kích thước thông thuỷ của căn hộ hoặc tính từ tim tường bao, tường ngăn chia các căn hộ.
Sơ đồ cách tính diện tích căn hộ theo hướng dẫn mới.
Sơ đồ cách tính diện tích căn hộ theo hướng dẫn mới.

Chỉnh lại nội dung này, Thông tư 03 (được ký ban hành ngày 20/2 vừa qua) quy định rõ: Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy như ví dụ theo hình vẽ dưới đây và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung.

Những phần không được tính vào diện tích căn hộ được xác định là phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư.

Cánh tính diện tích này áp dụng để tính tiền mua bán căn hộ, tính khoản kinh phí bảo trì 2% tiền bán nhà ở; tính mức phí và nguyên tắc điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư; là căn cứ để làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Cách tính diện tích căn hộ chung cư đã được điều chỉnh (Ảnh: Kim Tân)
Cách tính diện tích căn hộ chung cư đã được điều chỉnh (Ảnh: Kim Tân)

Khi bàn giao căn hộ, các bên phải ghi rõ trong biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục hợp đồng diện tích sử dụng căn hộ thực tế bàn giao và diện tích ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ đã ký. Biên bản bàn giao căn hộ hoặc phụ lục hợp đồng được coi là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng mua bán căn hộ.

Thông tư 03 có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2014. Trường hợp các bên đã ký hợp đồng mua bán căn hộ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc xác định diện tích căn hộ để tính tiền mua bán được thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ mà các bên đã ký kết.

Thông tư 03 được ban hành kèm theo một bản mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại giữa chủ đầu tư và người mua căn hộ thay thế cho hợp đồng đính kèm tại Thông tư 16.

Ngoài ra, ban hành kèm theo Thông tư này bản hợp đồng mẫu mua bán căn hộ chung cư thay thế mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại quy định tại Phụ lục số 16.

P.Thảo

Đang được quan tâm