Thứ bảy, 26/09/2009 - 00:15

LHQ thông qua báo cáo nhân quyền của Việt Nam

Ngày 24/9, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện quyền con người ở Việt Nam trong khuôn khổ Cơ chế Báo cáo kiểm điểm định kỳ (UPR) của Liên hợp quốc.

Tham gia phiên họp thông qua Báo cáo này có đầy đủ đại diện của 192 nước thành viên của Hội đồng nhân quyền, các tổ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp bao gồm đại diện nhiều cơ quan Nhà nước có liên quan và các tổ chức phi chính phủ, do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định mục tiêu cao nhất, đồng thời cũng là biểu hiện cụ thể về quyền con người ở Việt Nam là phấn đấu hết sức mình để xây dựng "dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Nhà nước Việt Nam trong những năm qua đã không ngừng xây dựng và củng cố hệ thống pháp luật toàn diện về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người; hệ thống kiểm tra, giám sát và thực hiện pháp luật với sự tham gia của nhân dân không ngừng được đổi mới theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền; các quyền của người dân được đẩy mạnh trên tất cả các mặt, từ dân sự, chính trị đến kinh tế, xã hội, văn hóa.

Thứ trưởng một lần nữa khẳng định lại chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam và nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam là đoàn kết giữa các tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam; tạo mọi điều kiện để cho mọi dân tộc, mọi tôn giáo được phát triển và phát triển đồng đều. Đó chính là lý do vì sao sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng lại phát triển nhanh, mạnh, đặc biệt là 35 năm trở lại đây.

Trong phần phát biểu góp ý cho bản báo cáo, đại diện tất cả các nước đều đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Một điều bao trùm nhất trong phát biểu của các nước là đánh giá cao thái độ nghiêm túc, hợp tác, cởi mở trao đổi kinh nghiệm với các nước trong việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

Trong thời gian dành cho các tổ chức phi chính phủ phát biểu, nhiều tổ chức đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong các lĩnh vực, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, kinh tế xã hội. 
 
Theo TTXVN/Vietnam+
Đáng quan tâm
Mới nhất