Lập mới 3 toà cấp cao: Không hoạt động được Chánh án tối cao chịu trách nhiệm

(Dân trí) - Thống nhất thông qua phương án thành lập 3 TAND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM theo đề xuất nhưng UB Thường vụ Quốc hội cũng nêu “điều kiện” với Chánh án TAND tối cao Trương Hoà Bình là đảm bảo hoạt động của bộ máy, không làm ảnh hưởng đến công tác xét xử.

Chiều 14/5, trình UB Thường vụ Quốc hội đề án tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND tối cao; thành lập TAND cấp cao, số lượng TAND cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi TAND cấp cao, Chánh án TAND tối cao Trương Hoà Bình đưa ra 2 phương án.

Phương án 1 là thành lập 3 toà cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Phương án 2, Chánh án tối cao xin ý kiến về việc lập thêm TAND cấp cao tại Cần Thơ.

Thẩm tra nội dung này, UB Tư pháp của Quốc hội nêu quan điểm trước mắt chỉ lập 3 toà cấp cao được trên cơ sở 3 Tòa phúc thẩm của TAND tối cao hiện nay tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM để không gây xáo trộn lớn, ổn định ngay tổ chức, tận dụng khai thác cơ sở vật chất sẵn có.
Lập mới 3 toà cấp cao: Không hoạt động được Chánh án tối cao chịu trách nhiệm
Chánh án TAND tối cao Trương Hoà Bình phân trần, với 3 toà cấp cao lập mới, số lượng thẩm phán không tăng thêm sẽ quá tải án.

Một nguyên tắc cơ quan thẩm tra đưa ra là thực hiện đúng Kết luận số 79 và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị bảo đảm không tăng tổng biên chế, các đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có.

Đây là câu trả lời cho đề xuất tăng thêm số lượng thẩm phán tại các TAND cấp cao của Chánh án tối cao. UB Tư pháp yêu cầu các đơn vị trong ngành tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có với 120 thẩm phán.

Trước quan điểm này, Chánh án Trương Hòa Bình phân trần, việc đề nghị tăng số lượng Thẩm phán là trên cơ sở khối lượng công việc, đáp ứng yêu cầu 1 Thẩm phán thụ lý số lượng giới hạn nhất định các vụ án để tập trung chuyên sâu vào việc xét xử và dành thời gian nghiên cứu, học tập…

Ông Bình than, số lượng án hàng năm tăng rất cao (dự kiến năm 2015 có thể có tới 500.000 vụ), sẽ quá tải với số thẩm phán hiện nay, khó đảm bảo chất lượng án tuyên xử. Ngoài ra, Chánh án tối cao cũng giải thích chỉ “xin trước” số lượng biên chế vì không phải ngày một ngày hai có thể bổ nhiệm được ngay số lượng đó mà nhiều trường hợp phải mất vài năm mới hoàn thành quy trình vì cần chờ người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới bổ nhiệm được.

Trong buổi làm việc, Chánh án TAND tối cao cũng trình UB Thường vụ Quốc hội phê chuẩn danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; dự kiến nhân sự trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao.

Theo đó, TAND tối cao sẽ thành lập mới 3 đơn vị gồm, Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự hành chính; Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh tế, lao động, gia đình và người chưa thành niên và Vụ Pháp luật.

Về số lượng cấp phó trong hệ thống tòa án từ Trung ương đến địa phương cũng đã được quy định cụ thể, như số lượng cấp phó của TAND tối cao không quá 5, cấp phó tòa án nhân dân cấp cao không quá 4.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc các cơ quan mới thành lập phải quyết tâm thực hiện các công việc, đảm bảo từ 1/6/2015, khi Luật tổ chức TAND 2014 có hiệu lực, bộ máy ngành tòa án đi vào hoạt động, không làm ảnh hưởng đến công tác xét xử, nếu không thì Chánh án phải chịu trách nhiệm.

UB Thường vụ Quốc hội sau đó đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về các nội dung đệ trình của TAND tối cao.

P.Thảo