Kỹ thuật "trồng" rơm kiểu lạ, chống sa mạc hóa và bảo vệ thiên nhiên

(Dân trí) - Để ngăn tình trạng cát xâm lấn, người dân Ninh Hạ (Trung Quốc) sáng tạo cách "trồng" rơm hình ô bàn cờ, tạo nguồn đất dồi dào cho cây xanh phát triển, góp phần chống sa mạc hóa và bảo vệ thiên nhiên.

Kỹ thuật "trồng" rơm kiểu lạ, chống sa mạc hóa và bảo vệ thiên nhiên