Thứ năm, 02/07/2020 - 10:12

Quảng Ninh:

Kỷ luật Đảng 2 Phó Chủ tịch TP Cẩm Phả

Dân trí

Liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý đất đai, 2 Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả và Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư phường Quang Hanh bị kỷ luật Đảng.

Kỷ luật Đảng 2 Phó Chủ tịch TP Cẩm Phả - 1

Kỳ họp 35 của UBKT Tỉnh ủy.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh tại kỳ họp 35 diễn ra vào ngày 30/6 đã thảo luận, xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với các ông Phạm Văn Kính, Nguyễn Hải Khiên - cùng là Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả và ông Trương Văn Pha - Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh.

Theo đó, ông Pha trong thời gian từ 8/1/2018 đến 30/3/2018, với cương vị Chủ tịch UBND phường Quang Hanh đã thiếu trách nhiệm trong việc ký xác nhận đối với một số hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường này, để Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trình UBND TP Cẩm Phả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân không đúng quy định. Từ đó làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đường kết nối từ Quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Ngoài ra ông Pha còn phải chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Quang Hanh trong việc để xảy ra vận chuyển than trái phép trên địa bàn phường Quang Hanh.

Kỷ luật Đảng 2 Phó Chủ tịch TP Cẩm Phả - 2

Dự án đã xảy ra các vi phạm trong công tác quản lý đất đai.

Tại kỳ họp, việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cũng được đưa ra.

Theo đó, ông Kính trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả đã thiếu kiểm tra, giám sát, ký quyết định phê duyệt một số phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng không đúng quy định, dẫn đến làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đường kết nối từ Quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Đồng thời UBKT tại kỳ họp này cũng xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ônh Nguyễn Hải Khiên, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả.

Theo UBKT Tỉnh ủy, ông Khiên trong thời gian từ 19/3/2019 đến 31/7/2019, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả đã thiếu kiểm tra, giám sát ký một số quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại Dự án đường kết nối từ Quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và Dự án cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn giai đoạn 3 không đúng quy định, phải thu hồi, hủy bỏ, lập lại phương án bồi thường.

Cũng theo UBKT Tỉnh ủy, những vi phạm, khuyết điểm của các ông: Trương Văn Pha, Phạm Văn Kính, Nguyễn Hải Khiên đã làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân các ông này, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

Sau khi phân tích nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, các tình tiết giảm nhẹ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các ông Phạm Văn Kính, Nguyễn Hải Khiên, Trương Văn Pha bằng hình thức khiển trách.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có khuyết điểm theo kết luận của Thanh tra tỉnh.

An Nhiên