1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Kon Tum "đòi lấy" 4 xã của Gia Lai

(Dân trí) - Sau khi chia tách tỉnh, đến nay các đơn vị hành chính của tỉnh Kon Tum vẫn chưa đủ tổng diện tích như được chia. Vì vậy, tỉnh Kon Tum đã gửi văn bản lên Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong lấy đủ diện tích được chia.

Ngày 14/7, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có bản báo cáo, tổng hợp ý kiến của người dân 4 xã vùng “tranh chấp” giữa 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và UBND 2 tỉnh.

Theo đó, năm 1991, tỉnh Gia Lai Kon Tum được tách thành 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Theo phân chia ban đầu, tỉnh Gia Lai có 11 đơn vị hành chính với tổng diện tích tự nhiên là 12.000km2, Kon Tum có 6 đơn vị hành chính với diện tích 13.000km2. Tuy nhiên, đến nay, số diện tích phân chia cho tỉnh Kon Tum vẫn còn thiếu.

Vì vậy, tỉnh Kon Tum đã gửi văn bản lên Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu được giải quyết “tranh chấp” đất đai, đề nghị được chia đủ số diện tích đất còn thiếu.

Tỉnh Kon Tum đề nghị được chuyển 4 xã giáp ranh gồm: Ia Khươl, Ia Phí, Kon Pne và Đắk Rong về cho Kon Tum quản lý.

Trước đề nghị này của tỉnh Kon Tum, tại thông báo số 724/TB-BNV ngày 17/3/2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kết luận: Địa giới hành chính của 2 tỉnh có quá trình ổn định lâu dài. Diện tích thực tế của mỗi tỉnh sẽ bằng tổng diện tích các đơn vị hành chính thuộc tỉnh; Tôn trọng hiện trạng quản lý về địa giới hành chính theo Nghị quyết ngày 17/10/1991 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai- Kon Tum khóa VI kỳ họp bất thường và Biên bản cuộc họp ngày 19/10/1991 của UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân.

Không đồng ý với kết luận này, ngày 10/6/2014 và 20/6/2014, UBND tỉnh Kon Tum lại tiếp tục có văn bản gửi Bội Nội vụ và Chính phủ yêu cầu giải quyết “tranh chấp” đất đai và đề nghị được chia đủ số diện tích hiện đang còn thiếu.

Trước vấn đề này, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã lấy ý kiến của đại diện nhân dân các thôn như già làng, người có uy tín, các vị lão thành cách mạng của 4 xã. Có 100% ý kiến bày tỏ nguyện vọng giữ nguyên hiện trạng do tỉnh Gia Lai quản lý từ trước đến nay, không đồng ý chuyển về Kon Tum, để được ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.

HĐND tỉnh Gia Lai cũng có kiến nghị trình Quốc hội xác định lại số liệu diện tích tự nhiên về ranh giới hành chính giữa 2 tỉnh, theo đúng thực trạng quản lý về diện tích tự nhiên của mỗi tỉnh hiện nay.

Thiên Thư
(lethithu@dantri.com.vn)