1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Kinh doanh trò chơi với máy đánh bạc: Đảm bảo nguyên tắc không hồi tố

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.


Trò chơi đánh bạc với máy chỉ được quảng cáo tại khách sạn nơi được cấp phép kinh doanh dịch vụ này.

Trò chơi đánh bạc với máy chỉ được quảng cáo tại khách sạn nơi được cấp phép kinh doanh dịch vụ này.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 86/2013/NĐ-CP, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và pháp luật có liên quan và nguyên tắc “không hồi tố” của pháp luật về đầu tư.

Về quảng cáo, Phó Thủ tướng lưu ý, đây là loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện, chỉ được quảng cáo trong phạm vi khuôn viên của khách sạn có giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Nội dung và hình thức quảng cáo cần được quy định cụ thể, rõ ràng.

Về điều kiện năng lực tài chính đối với doanh nghiệp xin cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, cần quy định mức vốn điều lệ phù hợp với yêu cầu quản lý.

Về quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, Phó Thủ tướng yêu cầu thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện trước thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Phó Thủ tướng lưu ý, điều kiện, quy trình, thủ tục xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải được quy định minh bạch, đơn giản.

Đồng thời có quy định để quản lý chặt chẽ hoạt động liên doanh, liên kết, đầu tư thứ cấp … kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng sau khi doanh nghiệp được cấp phép.

Phó Thủ tướng yêu cầu bổ sung vào dự thảo Nghị định các quy định về điều kiện kinh doanh tại Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP (nếu có).

P.T