Hà Tĩnh:

Kiến nghị lập trạm tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại KKT Vũng Áng

(Dân trí) - Để thuận lợi trong việc phối hợp TKCN kịp thời, tạo điều kiện cho Cảng Sơn Dương - Vũng Áng và các cảng trong khu vực phát triển bền vững, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu sớm thành lập Trạm phối hợp TKCN Hàng hải tại KKT Vũng Áng.

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự ký, gửi BGTVT nêu rõ những yếu tố cần thiết phải thành lập trạm phối hợp TKCN nói trên. Cụ thể, theo quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Cảng Sơn Dương - Vũng Áng là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực loại 1 cho cỡ tàu tổng hợp đến 5 vạn tấn và tàu hàng rời, hàng lỏng đến 30 vạn tấn. Hiện, lượng tàu ra vào khu vực Cảng Sơn Dương - Vũng Áng rất lớn và sẽ còn tăng cao trong tương lai. 
 
Theo đó, năm 2013 cảng này đã có 7 cầu bến đi vào hoạt động với tổng lượng hàng thông qua các bến năm 2013 đạt gần 4 triệu tấn. Dự kiến, năm 2014 cảng sẽ có thêm 3 bến chuyên dụng của Formosa đi vào hoạt động và tổng lượng hàng thông qua của các cầu bến sẽ đạt trên 7 triệu tấn; năm 2015 sẽ có thêm 8 cầu cảng chuyên dụng của Formosa đi vào hoạt động. Dự kiến lượng hàng thông qua cảng đến năm 2015 sẽ là 30 - 50 triệu tấn/năm, đến năm 2020 là 77 - 100 triệu tấn/năm và đến năm 2030 là 150 - 156 triệu tấn/năm.
Tàu vận tải cở lớn cập càng ngày càng nhiều tại cảng nước sâu Sơn Dương - Vũng Áng
Tàu vận tải cở lớn cập càng ngày càng nhiều tại cảng nước sâu Sơn Dương - Vũng Áng
 
Ngoài việc tìm kiếm cứu nạn tại chổ, góp phần tạo điều kiện để Cảng Sơn Dương - Vũng Áng và các cảng trong khu vực phát triển bền vững, việc thành lập Trạm phối hợp TKCN tại KKT Vũng Áng sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc tìm kiếm cứu nạn đối với địa bàn các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình.

Hiện ở các địa phương trên có hàng ngàn tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển trong khi các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Cục Hàng hải lại ở quá xa (Trung tâm 1 đóng ở Hải Phòng, Trung tâm 2 đóng tại Đà Nẵng), nên việc phối hợp TKCN khi xảy ra sự cố với tàu thuyền ra vào các cảng và của ngư dân hoạt động đánh bắt trên biển gặp nhiều khó khăn.

Văn Dũng