Chủ nhật, 06/12/2015 - 06:30

Hà Tĩnh:

Kho bạc Hà Tĩnh chi trả 7 tỷ đồng khi “Thủ tục chưa thống nhất?”

Dân trí

Liên quan đến dự án kênh trục sông Nghèn, của sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Hà Tĩnh. Trong gói thầu số 16 có sự thay đổi và các bên chưa thống nhất với phụ lục hợp đồng, thế nhưng nhà thầu vẫn được rút 7 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Lần theo thông tin, ngày 1/12/2015 PV Dân trí có mặt tại phòng Kiểm soát chi của kho bạc Hà Tĩnh để tìm hiểu thông tin việc chi trả khoản tiền nói trên. Tại đây ông  Phan Trình trưởng phòng kiểm soát chi cho biết, phòng đã tiếp nhận hợp đồng xây dựng về việc thi công gói thầu số 16-Xây dựng kênh Hữu Ninh thuộc dự án kênh Đò Điểm và hệ thống kênh trục sông Ngèn, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Kho bạc Hà Tĩnh nơi chi trả 7 tỷ đồng khi: Thủ tục chưa được thống nhất.
Kho bạc Hà Tĩnh nơi chi trả 7 tỷ đồng khi: Thủ tục chưa được thống nhất.

Tổng mức hợp đồng ban đầu là 18,7 tỷ đồng được liên danh  2 nhà thầu, trong đó giá trị xây lắp của Công ty CP công nghiệp VN I là : 10,2 tỷ đồng, phần còn lại là của  Công ty TNHH xây dựng An Thịnh. Hợp đồng này được ký kết vào tháng 5/2013.

Quá trình thi công một số hạng mục không thể thực hiện như thiết kế. Do đó ngày 18/9/2015 sở Nông Nghiệp & PTNT Hà Tĩnh ra quyết định số 897/QĐ-SNN về việc phê duyệt bổ sung phụ lục hợp đồng gói thầu số16. Tổng giá trị hợp đồng sau khi điều chỉnh, bổ sung là 21,8 tỷ đồng trong đó Công ty CP công nghiệp VN I giảm xuống còn 3,8 tỷ và Công ty TNHH xây dựng An Thịnh tăng từ 8,5 tỷ đồng lên đến 18 tỷ đồng(việc thay đổi giá trị trong liên danh nhà thầu chưa rõ lý do).

Trong quá trình thương thảo phụ lục hợp đồng điều chỉnh, bổ sung chưa được các bên tham gia thống nhất do việc thay đổi giá trị của từng thành viên liên danh(trong đó có 2 cuộc họp chưa thông nhất tại ban QLDA). Thì trước đó Ban QL các dự án XDCB ngành Nông nghiệp&PTNT Hà Tĩnh(đại diện cho chủ đầu tư) đã cho nhà thầu là công ty TNHH xây dựng An Thịnh tạm ứng 7 tỷ đồng (tương đương 80% giá trị hợp đồng cũ và gần 40% phụ lục hợp đồng điều chỉnh bổ sung).

 

Phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng bị sai tên doanh nghiệp nhưng vẫn rút được 7 tỷ đồng tại kho bạc Hà tĩnh
Phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng bị sai tên doanh nghiệp nhưng vẫn rút được 7 tỷ đồng tại kho bạc Hà tĩnh

Điều đáng phản ánh ở đây là có một bản phụ lục  hợp đồng điều chỉnh bổ sung đã ghi sai tên nhà thầu,  nhưng đại diện dự án vẫn trình kho bạc để công ty TNHH An Thịnh rút 7 tỷ đồng tại kho bạc Hà Tĩnh ngày 2/10/2015. Đến lúc phóng viên cho hay thì  đại diện kho bạc Hà Tĩnh mới biết là có lỗi sai tên doanh nghiệp trong phụ lục hợp đồng, giữa tên Công ty CP công nghiệp VN I và Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam I.

Ông Phan Trình đại diện Kho bạc Hà Tĩnh cho biết thêm, lỗi sai sót nói trên là do chủ đầu tư trình lên kho bạc, về phía kho bạc khi tiếp nhận hồ sơ đã không phân biệt  giữa VN I và Việt Nam I là hai công ty nên đã chi tạm ứng như đệ trình.

Tìm hiểu và xác minh việc  nhầm lẫn đó, ông Nguyễn Duy Trà trưởng phòng doanh nghiệp của Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Tinh khẳng định rằng tên VN I và Việt Nam I như trong bản Phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng mà Kho bạc Hà Tĩnh đã cho tạm ứng  7 tỷ đồng nói trên là hai công ty hoàn toàn khác nhau.

Như vậy, tại sao hợp đồng xây dựng gói thầu số 16 xây dựng kênh Hữu Ninh thuộc dự án cống Đò Điểm về hệ thống Kênh trục Sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh có sự thay đổi về thiết kế, điều chỉnh giá trị hợp đồng. Và tại sao Phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng đang có lỗi cơ bản mà chủ đầu tư vẫn trình lên kho bạc Hà Tĩnh để cho nhà thầu tạm ứng  tới 7 tỷ đồng?

Dân trí sẽ tiếp tục làm việc với chủ đầu tư về những thắc mắc trên.

Huy Thái

 

Kho bạc Hà Tĩnh chi trả 7 tỷ đồng khi “Thủ tục chưa thống nhất?” - 3

 

Đáng quan tâm
Mới nhất