Khám phá cuộc sống không rác thải của gia đình 5 thành viên

Dân trí

Gia đình Lauren, Oberon và 3 cô con gái đã có 5,5 năm sống không rác thải. Năm đầu tiên, toàn bộ số rác của họ đựng vừa trong một hộp thiếc bánh quy.

Khám phá cuộc sống không rác thải của gia đình 5 thành viên

Hương Thảo

Theo Happen Films

Đáng quan tâm