Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng về dự và chỉ đạo đại hội.

Đến tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII còn có: ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII - 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII chính thức khai mạc sáng 21/10. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng về dự và chỉ đạo đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII - 2

Các đại biểu Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Các Ủy viên BCH TƯ Đảng, thủ trưởng các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn, Hà Nội, Bạc Liêu, Cà Mau, Hòa Bình; những người con quê hương Ninh Bình là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tướng lĩnh các lực lượng vũ trang; cùng các đại biểu lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng các lực lượng vũ trang, anh hùng lao động…

Có 339 đại biểu đại diện cho ý chí, sức chiến đấu của trên 72.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII - 3

339 đại biểu đại diện cho ý chí, sức chiến đấu của trên 72.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng được các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm. Đại hội lần này có trọng trách: kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong 5 năm 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 21 và thực hiện công tác nhân sự theo quy định của Điều lệ Đảng.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII - 4

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn nhiều khó khăn, thách thức dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là đã thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, trong đó có 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức. Kinh tế phát triển khá, vượt kế hoạch đề ra, quy mô nền kinh tế được mở rộng.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (8%/năm), cao hơn mức bình quân chung cả nước (6,8%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng.

Năm 2019, tổng sản phẩm GRDP đạt 64.465 tỷ đồng, gấp 1,68 lần so với năm 2015; Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 22,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội. Năm 2019, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt trên 60.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2015; giải quyết việc làm cho trên 38.200 lao động; nộp ngân sách trên 9.770 tỷ đồng, gấp 9 lần so với năm 2015.Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước; riêng năm 2019 đạt 16.519 tỷ đồng, gấp 2,75 lần so với mục tiêu Đại hội (6.000 tỷ đồng);

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII - 5

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/10 với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. 

Du lịch có nhiều chuyển biến về chất lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Năm 2029, số lượt du khách đến tham quan đạt 7,65 triệu lượt, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 6,92%/năm, vượt mục tiêu Đại hội. Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng mạnh, tăng bình quân 17,8%/năm, vượt 46,7% so với mục tiêu Đại hội;

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị. Tốc độ tăng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 2,02%/năm, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng/ha.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vượt cao so với mục tiêu Đại hội. Hết năm 2020, có 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 8 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; an ninh - quốc phòng được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh toàn dân, giá trị lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư. Đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh khá của khu vực Đồng Bằng Sông Hồng”.