Thái Bình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển

(Dân trí) - Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, chiều 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX sẽ tiến hành phiên trù bị. Phiên chính thức của Đại hội được tiến hành vào sáng 14/10. Tham dự Đại hội gồm có 350 đại biểu chính thức, 150 khách mời tham dự.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban Chấp hành khoá XX sẽ họp kỳ thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và bầu 9 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Bình.

Thái Bình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển - 1

Ông Ngô Đông Hải, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX được giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khoá XX.

Tỉnh uỷ Thái Bình đã thống nhất và báo cáo Trung ương về việc giới thiệu ông Ngô Đông Hải, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khoá XX.

Giới thiệu các ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình và ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh Thái Bình, để bầu vào chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khoá XX.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổng kết, rút kinh nghiệm và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 dự kiến là 51 người; số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến là 15 người.

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế, Thái Bình phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025, bình quân tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%/năm; năng suất lao động tăng trên 9%/năm; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%/năm; tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm so với GRDP đạt 60%/năm trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách nội địa đạt 12%/năm trở lên.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, Thái Bình đã xác định 3 khâu đột phá phát triển, đó là: Thứ nhất, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ hai, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ, trong đó tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường liên huyện huyết mạch của tỉnh. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.