Thứ sáu, 21/08/2015 - 12:01

Kết hôn với người cùng họ trong phạm vi 3 đời bị phạt 1-3 triệu đồng

Dân trí

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu sẽ bị xử phạt 1-3 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi tắt là Nghị định 67).

Theo đó, kể từ ngày 1/10 tới khi Nghị định 67 có hiệu lực, hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng trong các trường hợp: Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người có cùng dòng máu về trực hệ.

Bên cạnh đó, điều 29 Nghị định 67 quy định phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài vi phạm một trong các hành vi: Không tư vấn, hỗ trợ cho người có yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; không cấp giấy xác nhận của trung tâm sau khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ theo yêu cầu của người được tư vấn, hỗ trợ; không công bố công khai mức thù lao theo quy định. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu các đơn vị này không giữ bí mật các thông tin, tư liệu về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người yêu cầu tư vấn, hỗ trợ; phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng mục đích.

Kha Xuân Lộc